Gå direkt till innehåll

Kategorier: bostadsmarknaden

Ny rapport – Rekordökning av stämpelskatten stoppar småhusdrömmar

Ny rapport – Rekordökning av stämpelskatten stoppar småhusdrömmar

Statens intäkter från stämpelskatterna har ökat dramatiskt och uppgick 2021 till cirka 15.5 miljarder kronor. På tio år har hushållens kostnader för stämpelskatter ökat nästan åtta gånger snabbare än inflationen. Kostnaden kan uppgå till hundratusentals kronor för den som behöver flytta. Stämpelskatten försvårar inträdet på villamarknaden och försvagar hushållens ekonomiska motståndskraft.

Visa mer

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden