Gå direkt till innehåll
300 ledande politiker möts i Uppsala

Pressmeddelande -

300 ledande politiker möts i Uppsala

Hur tillvaratar vi människors förmågor och möjligheter att utvecklas i Stockholm-Mälarregionen?

I morgon torsdag reser ca 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälardalen till Uppsala för att diskutera kompetensförsörjning.

Hur skapar vi kompetens för tillväxt? Hur ser vi till att kompetensen matchar näringslivets behov? Och hur gör vi Stockholm-Mälarregionen attraktiv för internationella talanger? Dessa frågor kommer diskuteras flitigt av 300 ledande politiker, tjänstemän och opinionsbildare på Mälartinget den 17- 18 maj. Mälartinget har kommit till Uppsala!

- Mälartinget är årets höjdpunkt och den viktigaste storregionala mötesplatsen för oss i Stockholm-Mälarregionen. Här samlas representanter för våra län och kommuner, samt näringsliv och akademi, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet.

Mälartinget 2018 arrangeras av Mälardalsrådet tillsammans med Uppsala kommun och Region Uppsala. Syftet är att deltagarna, som kommer från hela Stockholm-Mälarregionen, ska inhämta kunskap, diskutera och ta med sig idéer hem om vad de själva kan göra för att möta just sina utmaningar och se nya möjligheter i andras goda exempel.

- Vi är stolta att få välkomna våra vänner från Stockholm-Mälarregionen till två av årets viktigaste dagar. Dagar då vi skapar sammanhang, samhörighet och lägger grunden till samhandling, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala.

- Regionen står stark inte minst genom våra lärosäten, men lika mycket genom det kunskapsdrivna näringsliv som återfinns i hela vårt län. Temat för årets Mälarting – kompetens för tillväxt – ligger helt rätt i tiden. Alla påverkas och alla behövs. Dessutom är platsen synnerligen väl vald, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala.

Bland talarna finns Tobias Krantz, chef för forskning, utbildning och innovation Svenskt Näringsliv, Agneta Jöhnk, direktör arbetsgivarfrågor SKL, Ann-Marie Fransson, projektledare Kista Science City och Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum. Programmet bjuder även in till samtal med utställare som angriper kompetensförsörjningstemat ur olika perspektiv.

Hela programmet till Mälartinget finns på http://www.malardalsradet.se/malartinget/
Kontakt vid frågor om Mälartinget, intervjuförfrågningar, m.m: Hanna Sulkakoski, Kommunikatör Mälardalsrådet, 0707 23 53 73 hanna.sulkakoski@malardalsradet.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet

Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Medlemsorganisationen samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm