Gå direkt till innehåll
Johan Örjes (C), regionråd Uppsala, en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.
Johan Örjes (C), regionråd Uppsala, en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Pressmeddelande -

60 politiker samlades för en bättre infrastruktur

För att region Uppsala och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör störst nytta. På det temat träffades regionens ledande företrädare för ett länsöverskridande- och blocköverskridande politiskt möte den 18 januari.

60 ledande politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) arbetar tillsammans för att diskutera och prioritera vilka infrastruktursatsningar som behöver göras och som leder till störst nytta.

Politikerna möttes för att påbörja diskussioner om regionens prioriteringar inför nästa nationella plan för transportinfrastrukturen. Samarbetet – kallat ”En Bättre Sits” – leds av Mälardalsrådet med syftet att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Johan Örjes (C), regionråd Uppsala, var en av de sammankallande för mötet och ingår i styrgruppen för En Bättre Sits.

– Vi tar nu ytterligare ett steg i det storregionala samarbetet och tittar på hur vi kan stärka Stockholm-Mälardalen i ett internationellt perspektiv. Vi samspelar med en stor omvärld där vi måste titta närmare på hur vi påverkas av de processer som sker, framför allt på en europeisk nivå, säger Johan Örjes (C), regionråd Uppsala.

På dagordningen lyftes särskilt hur Stockholm-Mälarregionens internationella förbindelser ser ut och vilken roll regionen spelar för att möjliggöra internationella kontakter, passagerartrafik och godsflöden av betydelse för stora delar av landet. Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i samtliga väderstreck. Vid mötet presenterades en ny rapport för att sätta regionens transportinfrastruktur i ett internationellt sammanhang.

Klicka här för att ladda ner rapporten En Bättre Sits i världen.


En Bättre Sits

En Bättre Sits är det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen.

Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Rådet samlar kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. 

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm