Gå direkt till innehåll
Bred enighet om samarbete kring framtidens infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande -

Bred enighet om samarbete kring framtidens infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen

Det är hög tid att ta nästa steg för framtida lösningar för arbetspendling, transporter och resande i regionen. Det var budskapet under en storregional konferens på temat infrastruktur och kollektivtrafik för politiker och tjänstemän från kommun, län, landsting och myndigheter i Stockholm-Mälarregionen den 8 juni.

”Det är glädjande att intresset för samarbete över parti- och kommungränser är så starkt, nu handlar det om att jobba vidare mot Mälardalen – allt inom en timme” säger Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms Läns Landsting och ny styrelseordförande i Mälardalsrådet. ”Med gemensamma ansträngningar ska vi lyfta fram vikten av en fungerande kollektivtrafik och infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Det är av inte bara regionalt utan också nationellt intresse.”

En regiongemensam målbild, nya kunskapsunderlag och ett brett samarbete kring vägar, järnvägar och transport- och trafikslag är särskilt relevant inför den kommande infrastrukturpropositionen. En intensiv debatt och tvärpolitisk dialog kring nästa steg för storregional samverkan för infrastruktur och kollektivtrafik avslöjade både kommande konkreta åtgärder och nya idéer.

”Vi behöver en planering som går att förutse och helst bör väl regionen ha en färdig infrastrukturplan i byrålådan", sa Nils-Gunnar Billinger, regeringens utredare av ett nytt planeringssystem.

Även fortsatt samverkan kring tillgänglighet och arbetspendling är viktiga faktorer för nästa planeringsrunda. Det handlar om nya ansträngningar för verkligt samarbete kring prissättning, tvärförbindelser samt infrastrukturinvesteringar över kommun- och länsgränser.

”Tillgängligheten har alltid varit, och kommer alltid att vara avgörande för hållbar och långsiktig regional tillväxt” säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting. ”Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg som underlättar vardagen för alla resenärer”.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda framtida kapacitetsbehov för effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder. Projektet som ska löpa över flera år presenterades under seminariet.

”En effektivare användning av existerande spårkapacitet är lika viktigt som nya investeringar”, kommenterade Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket. 

Medverkande/talare:

Elisabeth Unell (M), Västerås stad,
Sven-Inge Nylund, Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting
Lena Erixon, ställföreträdande GD Trafikverket
Krister Sandberg, Trafikanalys
Jonas Karlsson (S), Örebro läns landsting
Thomas Ney, Region Skåne, och Ingemar Bengtsson, Västtrafik
Carina Jönhill Nord, Regionförbundet Sörmland
Fredrik Idevall, Regionförbundet Örebro
Mårten Levin, Mälab
Christer G Wennerholm (M), Stockholms läns landsting
Lars Eriksson (S), Landstinget Västmanland
Jan Owe-Larsson, Regionförbundet Östsam (M)
Nils-Gunnar Billinger och Bengt Jäderholm, regeringens utredare
Helene Hellmark Knutsson (S), Stockholms läns landsting
Ingemar Skogö, landshövding Västmanland
Erik Weiman (M), Landstinget Uppsala län

Seminariet arrangerades av Mälardalsrådet och En Bättre Sits i samarbete med Mälab.

Ladda ned talarpresentationer:
http://www.malardalsradet.se/nyheter.aspx?cid=regionalt-samarbete-kring-infrastruktur-och-kollektivtrafik

Om Mälardalsrådet
http://www.malardalsradet.se/ 

Kontakt:
Anna Lundgren, Mälardalsrådets generalsekreterare
anna.lundgren@malardalsradet.se
Mobil: 0709 22 46 22

En Bättre Sits:
Maria Nimvik Stern, processledare
maria.nimvikstern@malardalsradet.se
Mobil: 0705 48 13 02 

Pressfrågor:
Annica Englund, pressresurs
annica.englund@konversera.se
Mobil: 0760-360781

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen med syfte att stärka regionens internationella konkurrenskraft. Vi initierar, leder och strävar efter resultat genom att vara en mötesplats för politik, akademi och näringsliv.

Presskontakt

Matilda Hjalte

Matilda Hjalte

Presskontakt Koordinator/processtöd +46730352568
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Processledare regional utveckling Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

Relaterat material