Gå direkt till innehåll
Mälartåg. Pressbild.
Mälartåg. Pressbild.

Pressmeddelande -

Efterlängtad järnvägsutbildning till Campus Nyköping

Utan samhällsbyggare stannar tågen i Sveriges transportnav Stockholm-Mälarregionen. 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm och stora järnvägssatsningar är planerade, men regionen har länge saknat järnvägstekniska utbildningar. Nu tas ett första steg när Myndigheten för yrkeshögskolan har gett klartecken för Campus Nyköpings järnvägsutbildning inom signalteknik. Beslutet välkomnas av Mälardalsrådet.

- Beslutet välkomnas av oss som vet betydelsen av järnvägens utveckling i Stockholm-Mälarregionen. I våra län finns stora behov av utbildad arbetskraft inom både byggnation och drift av samhällsviktig infrastruktur. Allt från ingenjörer till signaltekniker och spårsvetsare som kan underhålla och bygga vidare på järnvägen. Beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan är ett första steg, men utbildningsbehovet är fortsatt stort. Den som har rest med järnvägen förstår behovet av att fler utbildas i att underhålla, felsöka och reparera vårt järnvägssystem, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Campus Nyköpings ansökan om att starta järnvägsutbildning för kvalificerade signaltekniker. Beskedet kommer efter utbildningsminister Mats Persson (L) och regeringens satsningar i budgetpropositionen på utbyggnaden av yrkeshögskolan. En signaltekniker är specialiserad på installation, underhåll och reparation av signalsystem och signalutrustning för att säkerställa pålitlig och säker tågtrafik. Utbildningen är ettårig (heltid).

Mälardalsrådet har i ett flertal rapporter pekat på att Stockholm-Mälarregionen har en kompetensbrist på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn och har bland annat lyft frågorna i sitt remissvar över betänkandet om framtidens yrkeshögskola (SOU 2023:31). Campus Nyköpings utbildning blir ett viktigt tillskott för att möta behoven.

Läs mer om Campus Nyköpings utbildning här.

Läs Mälardalsrådets remissvar över betänkandet Framtidens yrkeshögskola här.

Nio regioner samarbetar för bättre kompetensförsörjning
Mälardalsrådets En Bättre Matchning är Stockholm-Mälarregionens storregionala samarbete i inom strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet samlar de regionalt utvecklingsansvariga i de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Läs mer på www.enbattrematchning.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Kontakter

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm