Gå direkt till innehåll
Kunskapslyft för Stockholm-Mälarregionen!

Pressmeddelande -

Kunskapslyft för Stockholm-Mälarregionen!

Idag möts ca 100 politiker och tjänstemän från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att prata om hur de tillsammans kan arbeta för bättre kompetensförsörjning av regionen. Bland talarna finns gymnasie- och kunskaplsyftsminister Aida Hadzialic.

Yrkesutbildningen är ett politiskt prioriterat område, som kan bidra till ökad kompetensförsörjning, bättre matchning mot studenter, arbetstagare och arbetsmarknadens behov. Regeringen har tydligt signalerat att yrkesutbildningar kommer att spela en viktig roll för kommande arbetsmarknadsåtgärder. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic medverkar och berättar om regeringens ambitioner och prioriteringar.

På konferensen kommer beslutsfattare, ansvariga myndigheter, och berörda organisationer diskutera aktuella frågor om validering, rekrytering, kvalitet och ökad matchning och bättre samverkan! En djupdykning kommer att göras i yrkesutbildningar inom vård och omsorg, en bransch som står inför kraftigt rekryteringsbehov och ger goda möjligheter till arbete.

Frågor som kommer att diskuteras under dagen är bland annat:

  • Hur kan kopplingen mellan utbildningsutbud och arbetskraftsbehov i regionen förbättras?
  • Vad krävs för ökad kvalitet och attraktionskraft?
  • Vilka beslut skulle behöva tas av lokala och regionala politiker?
  • Hur får vi en yrkesutbildning som kan bidra till ett stärkt utbildningssystem, som ger bättre matchning och fler möjlighet att studera, utvecklas och växla bana under karriären?

-  Stockholm- Mälarregionen har goda förutsättningar med regionala college och minst ett universitet/en högskola i varje län, att ge en tillgänglig och konkurrenskraftig utbildning. Men vi behöver skapa närmare samarbeten över kommun - och länsgränser och dra nytta av våra styrkor, säger Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet.

 -  Yrkesutbildningar på både gymnasienivå, yrkesvuxenutbildningen och yrkeshögskolan, behövs för att Stockholm- Mälarregionen ska klara den framtida kompetensförsörjningen. Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Presskontakt

Andreas Pernblad

Andreas Pernblad

Processledare regional utveckling Kunskaps- och kompetensförsörjning 073 507 67 37

Relaterat innehåll

Relaterade event

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm