Gå direkt till innehåll
Från vänster: Erika Ullberg (S), Gustav Hemming (C),  Anna Gissler, TF VD Stockholm Business Region, Øyvind Såtvedt, direktör Osloregionen och Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2:5
Från vänster: Erika Ullberg (S), Gustav Hemming (C), Anna Gissler, TF VD Stockholm Business Region, Øyvind Såtvedt, direktör Osloregionen och Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2:5

Pressmeddelande -

Mälardalsrådet släpper rapport: Stockholm-Oslo - Konkurrenskraftiga så in i Norden

300 år efter Karl XII:s norska fälttåg är relationerna mellan Sverige och Norge varmare än någonsin, och på dagen 300 år efter att krigarkungen stupade i Fredriksten släpptes en rapport om utbytet mellan ländernas huvudstadsregioner.

Idag släppte Mälardalsrådet, Stockholms läns landsting/TRF, Osloregionen och Oslo-Sthlm 2.55 en gemensam rapport om kontaktintensiteten mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen. Resultaten visar att utbytet mellan Sverige och Norge är omfattande och har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Relationen mellan Oslo och Stockholm är stark men underutnyttjad, hur stärker vi handeln, tjänsteutbytet och resandet mellan Osloregionen och Stockholm-Mälarregionen?

Kunskapsintensivt och högteknologiskt utbyte

Urbaniseringen och regionförstoringen medför att regionerna växer, både ekonomiskt och befolkningsmässigt i respektive land. Omställningen från varuproducerande industriella ekonomier till mer kunskapsintensiva tjänsteekonomier medför att storstadsregionernas roll och drivkraft blivit allt viktigare. Utbildningsnivån bland invånarna är hög och regionernas näringsliv kännetecknas av en hög andel kunskapsintensiva och högteknologiska tjänster. Regionerna var för sig utmärker sig med stark innovationskraft och framstående universitet, men genom att samarbeta mer snarare än att konkurrera är har regionerna potential att tillsammans ligga i absoluta framkant.

- Rapporten lyfter blicken och ser mer holistiskt på utbytet mellan Osloregionen och Stockholm-Mälarregionen. Utbytet är omfattande och har ökat kraftigt de senaste tio åren, både vad gäller direktinvesteringar, handel, tjänsteutbyten och resande säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och oppositionslandstingsråd Stockholm.

Kartläggningen visar bland annat att Sveriges investeringsvolym i Norge är mer än tre gånger så stor som Danmarks och Finlands tillsammans. Norska företag äger flest utlandsägda företag i Sverige, främst inom tjänstesektorn, vilket är en trend som varit starkt positiv under lång tid. Under de senaste tio åren har antalet sysselsatta i norskägda företag i Stockholms län fördubblats. Norges varuimport är störst från Sverige, och Sveriges växande tjänsteexport går i huvudsak till Norge.

En relation med potential

Rapporten visar på att främst två faktorer avgör hur väl relationens utvecklingspotential tillvaratas: fortsatta gemensamma utveckling: samarbetsintensiteten och tillgängligheten.

- En förbättrad tillgänglighet mellan de två huvudstäderna skulle möjliggöra ökad handel, turism, arbetspendling, produktivitet och rekrytering av spetskompetenser, och samtidigt minska klimatpåverkan. Dessutom skulle den lyfta hela Mellansverige, säger Gustav Hemming (C), tillväxt- & samhällsplaneringslandstingsråd Stockholm.

Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55 håller med:

- Rapporten bekräftar hur viktigt det är att få till bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo. Det skulle kraftigt stärka de unikt betydelsefulla relationer som idag finns mellan huvudstadsregionerna. Vårt arbete visar att det både är möjligt och lönsamt att få till förbindelsen snabbare än vad som idag planeras för. Nu behöver den svenska och norska staten tillsammans undersöka hur en bättre järnväg skulle kunna finansieras, säger han.

Mälardalsrådet, Stockholms läns landsting/TRF, Osloregionen och Oslo-Sthlm 2:55 står tillsammans bakom rapporten om kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna. Klicka här för att ladda ner rapporten. Rapporten presenterades på seminariet hos Mälardalsrådet den 30 november. Läs mer om seminariet här!

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kontakter

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm