Gå direkt till innehåll
En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen
En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen

Den 23 november välkomnar Mälardalsrådet till konferens om högskolornas utbildningsplanering och matchningen gentemot arbetsmarknadens behov. Hur skapar vi en bättre samverkan mellan politik, akademi och näringsliv och säkerställer en bättre matchning för Stockholm-Mälarregionen?

Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?

Bristen på kompetens förväntas öka enligt de regionala arbetsmarknads- och utbildningsprognoserna. En stärkt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden lyfts därför återkommande fram som en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet.

Mälardalsrådet koordinerar det sju län starka samarbetet En Bättre Matchning som under våren tagit fram en storregional rapport som beskriver de intervjuade lärosätenas utbildningsplanering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade i Stockholm-Mälarregionen; med fokus på lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer. Rapporten syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens.

Under konferensen lyfts olika perspektiv på matchningsfrågan och hur samarbete och dialog mellan lärosäte, offentlig sektor och näringsliv konkret kan bidra till att klara kompetensförsörjningen.

Medverkande i programmet, bland andra:

Roger Haddad (L) vice ordförande för Riksdagens utbildningsutskott

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun

Anita Jernberger (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande Region Västmanland

En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen hålls på Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm den 23 november.

Journalister är välkomna att närvara på konferensen och intervjua medverkande - förfrågan och anmälan görs till Teresa Sida Norgren, teresa.sida@malardalsradet.se, 0709-990470

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet är en samverkansorganisation för kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationella jämförelser och lärande. Mälardalsrådet är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

Relaterat innehåll

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm