Gå direkt till innehåll
Sju län släpper rapport om högskoleutbildning

Pressmeddelande -

Sju län släpper rapport om högskoleutbildning

De sju länen i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Matchning släpper en gemensam systembild om utbildningsplaneringen och den regionala arbetsmarknadens behov i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens. Ambitionen är att bidra med ett gemensamt kunskapsunderlag som kan leda till en stärkt dialog med de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen, som i sin tur bidrar till en bättre matchning mellan högre utbildning och arbetsmarknadens behov inom både privat och offentlig sektor.

- Det finns en annan logik för högre utbildning. Det räcker inte att tro att ett universitet kan klara den arbetsmarknadsförsörjning som vi behöver. Vi behöver hjälpas åt och höja tonen och överföra ny kunskap om hur det ser ut. Som arbetsgivare inom välfärden ser vi varje dag att kompetensfrågorna är avgörande, säger Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning

- Kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder i Stockholm-Mälarregionen. Idag hittar långt ifrån alla arbetsgivare de medarbetare som de behöver och vill anställa. Mälardalsrådets En Bättre Matchning vill stärka dialogen med våra lärosäten. Vår styrka i Mälardalsrådet är att vi kan ena oss över parti- och länsgränserna och komma med konkreta förslag, säger Johan Örjes (C), Mälardalsrådets styrelse och vice ordförande En Bättre Matchning

- Vi måste hjälpa universitet och högskolor att tänka mer regionalt. Över gränserna men med fokus på funktionalitet och nytta för våra invånare och våra företag, säger Anita Jernberger (L), regionråd Region Östergötland.

- Om våra universitet och högskolor kunde få ett uppdrag att samarbeta, skulle vi kunna planera för olika specialistutbildningar på våra respektive lärosäten i regionen. Med en utbildning i Örebro och en vid Mälardalens högskola kan vi säkra praktikplatser. Det håller inte med att lärosätena bara ska konkurrera med varandra, säger Denise Norström (S), ordförande regionstyrelsen Region Västmanland.

- Regionerna har den dubbla rollen att vi dels har att tänka på kompetensförsörjningen av vår egen verksamhet och dels utifrån regionens utvecklingsperspektiv. När studenterna söker sina utbildningar har vi ett ansvar för att visa var jobben finns, säger Jenny Lundström (MP), regionråd Region Uppsala.

- I Stockholms län har vi 17 universitet och högskolor. Mycket av kompetensförsörjningen handlar om små kalibreringar i det stora systemet. Därför är det viktigt att delta i En Bättre Matchning och se på kompetensförsörjningsfrågan ur ett helhetsperspektiv, säger Karina Uddén, tillväxtdirektör Länsstyrelsen Stockholm.

- Ska vi var och en säkerställa sin efterfrågan gentemot de enskilda högskolorna så kan det bli lite smått och futtigt. Högskolorna har ett nationellt uppdrag, men det behövs en förståelse för att kompetensförsörjningen är lokal. Till exempel när det gäller lärare och sjuksköterskor, säger Marie-Louise Dangardt (S), regionråd Region Gävleborg.

- När man som region- och kommunpolitiker möter näringslivet så lyfts ständigt frågan och att matchningen inte fungerar. Jag tycker att vi i Stockholm-Mälarregionen bör göra på samma sätt som vi gjorde inom infrastrukturen där vi startade En Bättre Sits. Det vill säga att vi på ett bättre sätt arbetar ihop med våra universitet och högskolor för att klara försörjningen av högutbildade människor, säger Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande Regionförbundet Sörmland.

Pressinbjudan
Systembilden kommer att presenteras på Mälardalsrådets seminarium i Almedalen den 4 juli kl 10 (mitt emot Mellangatan 19, Visby). Du kan läsa mer om seminariet här: http://www.malardalsradet.se/almedalen/

Presskontakt: Hanna Sulkakoski, kommunikatör Mälardalsrådet. Tel. 0707 23 53 73 E-post: hanna.sulkakoski@malardalsradet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver sina medlemmars frågor för resultat inom infrastruktur, innovation, kunskaps- och kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och lärande. Vi samlar kommuner, landsting och regioner i Stockholm-Mälarregionen till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

Relaterat innehåll

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm