Gå direkt till innehåll
Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland och Region Östergötlands representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Foto: Mälardalsrådet.
Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland och Region Östergötlands representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Foto: Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

Satsningar på Östergötlands pendlare ger över 7 miljarder kronor

Kan staten säga nej till över 7,6 miljarder kronor i ökad nytta för Östergötlands pendlare och företag? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

- Tillförlitliga och effektiva transporter är avgörande för pendlarna och våra företag. Den nya rapporten visar vilken nytta som Ostlänken och våra andra infrastrukturprioriteringar för med sig. Samhällsvinsterna är 7,6 miljarder kronor bara i Östergötland. Från regionen tar vi vårt ansvar för en grön tillväxt med storregional kollektivtrafik. Nu måste staten satsa på vägar och spår i våra län, säger Julie Tran (C), regionråd Region Östergötland och Region Östergötlands representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för Stockholm-Mälarregionen?

Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna beräknat de värden som uppstår om den eftersatta infrastrukturen åtgärdas. Mälardalsrådets nya rapport visar att den totala samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen.

Totalt 96,1 miljarder kronor fördelad utifrån olika samhällsnyttor
58 miljarder i restidsnyttor
- Kortare restider till jobb och studier. Framför allt i de storregionala stråken längst t.ex. Ostlänken
2,6 miljarder i godsnyttor
- Mer effektiva transporter på järnvägen, sjöfarten och vägarna
27 miljarder i inkomsteffekter
- Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter
8,5 miljarder i miljönyttor
- Utvecklad kollektivtrafik, minskade koldioxidutsläpp, en viktig pusselbit för att nå klimatmålen

Ytterligare nyttor om 19,2 miljarder kronor skulle uppstå i övriga delar av landet när resorna går snabbare till och från Stockholm-Mälarregionen. Till detta kommer fastighetsnyttor om 30 miljarder kronor. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet. Ett starkt argument för att satsa på infrastruktur där nytta är som störst för pendlarna och företagen.

Transportnav för hela Sverige

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Tydlig prioritering när resurserna är begränsade

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.

En Bättre Sits

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm