Gå direkt till innehåll
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och regionens representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Foto: Pressbild.
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och regionens representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Foto: Pressbild.

Pressmeddelande -

Satsningar på pendlare och godstransporter ger 6 miljarder

Kan staten säga nej till 6 miljarder kronor i ökad nytta för pendlare och företag i Örebro län? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

- För att vårt län och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Genom den nya analysen visar vi vilka nyttor som skulle uppstå om staten fortsätter satsa i vår region. Elvägen är ett steg i rätt riktning, men mycket återstår. Om våra vägar och banor rustas upp skulle det öka samhällsnyttan med 6 miljarder kronor, säger Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och regionens representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

6 miljarder kronor i total samhällsekonomisk nytta för Örebro län
3,3 miljarder i restidsnyttor
- Kortare restider till jobb och studier. Framför allt i stråken till och från Stockholm
450 miljoner i godsnyttor
- Mer effektiva transporter på järnvägen, sjöfarten och vägarna
1,4 miljarder i inkomsteffekter
- Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter
850 miljoner i ökade fastighetsvärden
- Ökade mark- och fastighetsvärden när tillgängligheten förbättras
Källa: Mälardalsrådet

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för Stockholm-Mälarregionen?

Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna beräknat de värden som uppstår om den eftersatta infrastrukturen åtgärdas. Mälardalsrådets nya rapport visar att den totala samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen.

Ytterligare nyttor om 19,2 miljarder kronor skulle uppstå i övriga delar av landet när resorna går snabbare till och från Stockholm-Mälarregionen. Till detta kommer fastighetsnyttor om 30 miljarder kronor. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet. Ett starkt argument för att satsa på infrastruktur där nytta är som störst för pendlarna och företagen.

Transportnav för hela Sverige

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Tydlig prioritering när resurserna är begränsade

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.

En Bättre Sits

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm