Gå direkt till innehåll
Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland och Region Västmanlands representant i Mälardalsrådets En Bättre Sits. Foto: Pressbild.
Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland och Region Västmanlands representant i Mälardalsrådets En Bättre Sits. Foto: Pressbild.

Pressmeddelande -

Satsningar på Västmanlands pendlare ger över 10 miljarder

Kan staten säga nej till 10,6 miljarder kronor i ökad nytta för Region Västmanlands pendlare och företag? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor människor, pendlare reser till jobb och gods transporteras. Bakom rapporten står de sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

- Det är nu framtidens infrastruktursatsningar avgörs. Vår analys sätter kronor och ören på varför staten måste förenkla för pendlarna och godstransportörerna i våra län. Det handlar om samhällsvinster på över 10,6 miljarder kronor bara i Region Västmanland. Ett exempel är Mälarsjöfarten och trafikeringen till Mälarhamnarna i Köping och Västerås, där godsnyttan skulle öka med 1,2 miljarder kronor med en ombyggd Hjulstabro, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland och Region Västmanlands representant i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete.

10,6 miljarder kronor i total samhällsekonomisk nytta för Västmanland
5,7 miljarder i restidsnyttor
- Kortare restider till jobb och studier. Framför allt i stråken till och från Stockholm
2,1 miljarder i godsnyttor
- Mer effektiva transporter på järnvägen, sjöfarten och vägarna
2,1 miljarder i inkomsteffekter
- Lägre arbetslöshet, förbättrad matchning och ökade skatteintäkter
700 miljoner i ökade fastighetsvärden
- Ökade mark- och fastighetsvärden när tillgängligheten förbättras
Källa: Mälardalsrådet

Kan staten säga nej till nästan 100 miljarder kronor i ökad nytta för Stockholm-Mälarregionen?

Trasiga spår och vägar slår mot pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen och därmed hela Sverige. Nu har regionerna beräknat de värden som uppstår om den eftersatta infrastrukturen åtgärdas. Mälardalsrådets nya rapport visar att den totala samhällsekonomiska nyttan skulle öka med minst 96,1 miljarder kronor om staten satsade på de spår, vägar och sjöfartsleder som regionerna i Mälardalsrådet har prioriterat i infrastrukturplaneringen.

Ytterligare nyttor om 19,2 miljarder kronor skulle uppstå i övriga delar av landet när resorna går snabbare till och från Stockholm-Mälarregionen. Till detta kommer fastighetsnyttor om 30 miljarder kronor. Totalt uppgår nyttorna till 119 miljarder kronor för hela landet. Ett starkt argument för att satsa på infrastruktur där nytta är som störst för pendlarna och företagen.

Transportnav för hela Sverige

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm.

Tydlig prioritering när resurserna är begränsade

De sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har antagit en gemensam utvecklingsstrategi, Systemanalys 2020, med prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter. Tydliga prioriteringar behövs när 799 miljarder kronor ska fördelas mellan infrastrukturprojekt i hela landet 2022-2033.

En Bättre Sits

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm