Gå direkt till innehåll
Stadsfastigheter erbjuder sänkt lokalhyra och anstånd som coronastöd

Pressmeddelande -

Stadsfastigheter erbjuder sänkt lokalhyra och anstånd som coronastöd

Det blir nu möjligt att få sänkt lokalhyra hos kommunala hyresvärdar samt att få anstånd och återbetalning av upp till tre månadshyror. Servicenämnden fattade idag beslut om stöd för ekonomiskt utsatta branscher i pandemins spår.

Besöksnäringen i Malmö har de senaste åren vuxit exceptionellt, men på grund av pandemin har utvecklingen vänt. Nu kämpar många serveringar och butiker för att överleva ekonomiskt. Likadant har kulturarrangörer en svår sits när publiken måste utebli.

Som stöd i en påfrestande situation har flera hjälppaket till näringslivet presenterats av både regeringen med samarbetspartier och från Malmös Socialdemokratiska och Liberala kommunledning, tillsammans med Moderaterna.

Regeringen har bland annat infört ett ekonomiskt stöd för att tillfälligt rabattera lokalhyran för utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänker lokalhyran för verksamheter i utsatta branscher kan söka ekonomisk kompensation för det från staten.

Idag beslutade servicenämnden att den kommunala hyresvärden Stadsfastigheter ska erbjuda sänkt lokalhyra i sina kommersiella lokaler. Möjligheten till hyressänkning gäller i krisdrabbade branscher efter individuell bedömning och ska ske efter affärsmässiga principer.

– Malmö förknippas med ett livfullt restaurang- och kulturliv. Vi vet genom löpande kontakter med våra hyresgäster att många kämpar i det här utsatta läget. Lokalhyran är för många den jobbigaste fasta utgiften. Vårt stöd ska hjälpa dem hålla ut tills förutsättningarna förhoppningsvis blir mer normala, säger Jan Olsson (S), ordförande i servicenämnden.

Stadsfastigheter, en avdelning inom serviceförvaltningen, har i huvudsak kommunala verksamheter som hyresgäst men även ett drygt hundratal externa hyresgäster. Av de externa beräknas runt 80 ingå i regeringens definition av krisbranscher.

– Det är många företagare som nu kämpar i motvind för att hålla sina verksamheter igång. Vi vill hjälpa till att minska deras fasta kostnader genom att sänka lokalhyran, för att öka chanserna att de klarar sig igenom den här krisen, säger Arne Bojesson (L), 1:e vice ordförande i servicenämnden.

För ytterligare information och kommentar, kontakta:
Jan Olsson, ‭0706-66 08 57‬‬, jan.e.olsson@malmo.se‬
Arne Bojesson, 0705-35 00 97, arne.bojesson@malmo.se


Fakta – beslutat stöd från servicenämnden
• Upp till 50 procents nedsättning av hyran under sammanlagt max tre månader för hyresgäst i de krisbranscher som regeringen definierat. Görs utifrån affärsmässiga principer och individuella bedömningar.
• Anstånd med inbetalningar av hyror i tre månader (april-juni) för hyresgäst. Avgifterna ska vara inbetalda senast den 30 juni år 2021.
• Ingen dröjsmålsränta på uppskjuten hyra.
• Möjlighet till återbetalning av hyra för perioden april-juni i de fall sådan begärs för att hyresgästen ska klara sin likviditet. Gäller endast hyresgäster som också fått beviljat en nedsättning av hyran.

Fakta – tidigare beslutat coronastöd från Malmö stad
• Tillåtelse för butiker till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning av takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos polisen.
• Staden står för medlemsavgiften i Citysamverkan för andra halvåret år 2020.
• Staden står för medlemsavgiften till Destinationssamverkan för år 2020.
• Drygt 500 restauranger har fått möjlighet till att skjuta upp hyran för sina uteserveringar.
• Reglerna för färdtjänst har ändrats till att tillåta ensamresor.
• Malmö stads Företagslots har förstärkt rådgivning.
• Kortare betalningstider för betalningar från Malmö stad till leverantörer.
• Anstånd för att betala avgifter som gäller vatten, avlopp och sophantering.
• Anstånd för avgifter som rör tillsyn och tillstånd.


Information om corona/covid-19 och Malmö stad finns på malmo.se/corona

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Pressansvarig Frågor till kommunalråd (S) 0768-707952

Relaterade nyheter