Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

Malmö satsar 12,5 miljoner extra på klimat- och miljöfrågor

Malmö satsar 12,5 miljoner extra på klimat- och miljöfrågor

Malmö ska vara en föregångare på hållbarhetsområdet, i Sverige och internationellt, och visa vägen i klimatomställningen och klimatanpassningen. I budget 2023 beslutade den politiska ledningen i Malmö därför om en extra klimatstrategisk satsning på 10 miljoner kronor. Utöver det har även miljönämnden i Malmö tilldelats ytterligare 2,5 miljoner för klimatstrategiska insatser. Under onsdagen besluta

Avsiktsförklaring med E.ON pausas - utredning ska ge svar på hur Malmös elproduktion kan stärkas

Avsiktsförklaring med E.ON pausas - utredning ska ge svar på hur Malmös elproduktion kan stärkas

Malmö stad ska snabbutreda hur den totala elproduktionen i Malmö med omnejd kan stärkas för att bättre möta framtidens behov och utmaningar. Det beslutade tekniska nämnden på sitt sammanträde i dag. Samtidigt återemitteras en avsiktsförklaring med E.ON.
Energi- och elförsörjning är samhällsviktiga funktioner och centrala för krisberedskapen. En nödvändighet för klimatomställningen är också ren

Visa mer

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se