Gå direkt till innehåll
Äntligen kan du köpa svensk MSC-märkt torsk från Östersjön!

Pressmeddelande -

Äntligen kan du köpa svensk MSC-märkt torsk från Östersjön!

God tillväxt, tillförsel av friskt saltvatten samt en robust återhämtnings- och förvaltningsplan har lett till att torsken i Östersjön återhämtat sig snabbare än vad många tidigare trott. Tack vare denna återhämtning kan konsumenterna köpa svenskfångad MSC-certifierad torsk i affärerna.

– Det är fantastiskt att vi äntligen kan köpa och äta MSC-certifierad svensk torsk från Östersjön. Nu gäller det att behålla en bra balans i havet för framtida fiske, säger Inger Näslund, marinbiolog och expert på fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Problemen med utfiskning och minskade bestånd i Östersjön har under många år varit stora och utbredda. Men tack vare ett ihärdigt gemensamt arbete av yrkesfiskare, branschorganisationer, miljöorganisationer och Marine Stewardship Council (MSC) har problemen lösts.

Det var för ett och ett halvt år sedan som Fiskbranschens Riksförbund tog initiativ till att söka MSC-certifiering av östersjötorsken. För att uppnå målet har man reglerat allt från redskapens utformning till hur torskens lek ska säkras och hur man kan minska utkasten, dvs att fisk slängs tillbaka i havet. Arbetet har gett tydliga resultat. Idag har torskfisket i östra Östersjön hållbarhetscertifierats enligt MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske – vilket också innebär att konsumenterna tryggt kan köpa svenskfångad östersjötorsk igen.

– Som fiskare hoppas jag att MSC-certifieringen öppnar upp den inhemska marknaden, att det blir lättare att sälja fisken och att vi återigen kan förse det svenska folket med svenskfångad torsk från Östersjön, säger Olle Viberg, fiskare på Vingarö och representant för Simrishamnsfiskarna.

Spårbarhet ger trovärdighet
Spårbarheten inom fisket, och därmed allmänhetens förtroende för fiskerinäringen, är en annan mycket viktig del av MSC-certifieringen. En produkt får bara märkas med MSC:s miljösymbol om den kan spåras hela vägen från båt till tallrik. Som konsument kan man därför vara helt säker på att den MSC-märkta torsken man köper i affären har kontrollerats noga i alla led i leveranskedjan.

MSC-certifieringen av östersjötorsken kommer inte bara konsumenterna till gagn – utan hela fiskerinäringen. Yngve Björkman, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund, tillägger de åtgärder som vidtagits för ett mer hållbart fiske medfört att hela fiskbranschen ser mer positivt på framtiden:
– Jag hoppas och tror att Fiskbranschens Riksförbunds medlemmar mer och mer kommer att gå över till miljömärkning av all den sjömat som produceras, säger han.

– Det är roligt att se att politiken har fungerat tillsammans med gynnsamma naturliga förutsättningar. Utan ett gott samarbete och vilja från branschen hade återhämtningen av torsken inte varit möjlig. Ett hållbart fiske är en förutsättning för att vi ska kunna behålla våra mattraditioner och de jobb som skapas kring detta nyttiga livsmedel. Jag är angelägen om att fortsätta ett proaktivt arbete i EU där Sveriges röst återigen räknas därför att vi har gjort oss förhandlingsbara och redo att samarbeta med andra länder, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Danmark blev klara med sin certifiering tidigare i våras. Nu efter Sverige står även bland annat Tyskland på tur.

En seger värt att fira
Fiskbranschens beslut att påbörja MSC:s omfattande granskning för hållbart fiske visar klart och tydligt att yrkesfiskarna kan omforma fiskbranschen och hjälpa till att förbättra våra fiskevatten. Det här är ett starkt bevis på att om man följer de vetenskapliga råden och har god kontroll i alla led så är det fullt möjligt att långsiktigt fiska på hållbara bestånd, säger Minna Epps, Verksamhetschef Östersjöområdet på MSC.

För mer information
Annelie Brand, Kommunikationsansvarig MSC: 0738-02 25 03 eller annelie.brand@msc.org
Yngve Björkman, ordförande Fiskbranschens Riksförbunds, 070-570 34 69

Om Fiskbranschens Riksförbund
Fiskbranschens Riksförbund (FR) är den samlade organisationen för handel och industri inom fiskets område i Sverige. FR:s huvuduppgift är att verka för en positiv utveckling av branschen samt att ta till vara medlemsföretagens intressen i samhället. FR:s medlemmar omsätter drygt 5 miljarder kronor per år.

MSC Östersjöregionen samfinansieras av Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Om Baltic Sea 2020
Baltic Sea 2020 är en privat stiftelse vars mål är att stimulera konkreta åtgärder som förbättrar miljön i Östersjön. Stiftelsens tillgångar ska stödja åtgärder som är vetenskapligt förankrade, konkreta och som på ett innovativt sätt bidrar till att förbättra miljön och kunskapen om Östersjön. www.balticsea2020.org

Lotteriet för en bättre värld
Novamedia Svenska PostkodLotteriet ingår i holländska Novamediakoncernen. Lotteriet har sedan 1989 arbetat tillsammans med ideella organisationer för att generera medel till deras verksamheter. I Sverige finns PostkodLotteriet sedan 2005 och har idag 35 förmånstagare. Under 2010 omsatte lotteriet 2,6 miljarder kronor och genererade ett överskott på 771 miljoner. Varje månad säljs över 1,6 miljoner lotter. www.postkodlotteriet.se


Länkar
http://www.ulfberglund.se/kund/torsk/
ulfbilder.se/MSC Podcast.m4v
http://www.youtube.com/watch?v=C_lbZId4JpQ 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till  att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken genom ett certifieringsprogram och därigenom ge mervärde till fisk-och skaldjursprodukter och genom MSC’s miljömärkning påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC har ett kontor i Stockhom och bedriver nu ett östersjöprogram som finansieras av Baltic Sea 2020 Foundation och Postkodslotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

Kim Rydeheim

Presskontakt Kommunikationschef Skandinavien och Baltic Sea 0703978847

Relaterat material

Relaterade nyheter