Gå direkt till innehåll
Foto: Stig Lundberg, Umeå
Foto: Stig Lundberg, Umeå

Pressmeddelande -

Stort populärvetenskapligt pris till Mattias Lundberg

Mattias Lundberg, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, vinner Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning. Mattias Lundberg är en förebild för innovativ populärvetenskaplig kommunikation, skriver priskommittén.

-Jättekul och hedrande. Och extra roligt att priset nu för första gången går till Institutionen för psykologi och en Samhällsvetenskaplig fakultet. Det vi gör kan annars vara så samhällsnära och inriktat på samverkan att man tar det populärvetenskapliga perspektivet för så självklart, att man glömmer att det görs ett aktivt och medvetet populärvetenskapligt arbete, säger Mattias Lundberg.

Mattias Lundberg disputerade 1999 och gick då över till näringslivet men återkom till den akademiska världen 2008. Idag är han docent i psykologi och studierektor vid Institutionen för psykologi. Det har utöver traditionella vetenskapliga publikationer blivit såväl bredare böcker som tv-medverkan, humorföreställningar och sociala medier.

-Jag har väl egentligen alltid tänkt att det är en av forskningens uppgifter att föra ut vetenskapen på ett begripligt sätt. Det verkliga startskottet kom när jag i början på 2000-talet turnerade med komikern Lasse Eriksson. Att stå på en scen inför 900 betalande gäster är klart annorlunda än att hålla en salsföreläsning men det ger också fantastiskt mycket när man känner att man når fram, säger Mattias Lundberg som just nu bland annat är aktuell med humorföreställningen Den Lyckliga Pessimisten tillsammans med komikern Jan Bylund. En föreställning som efter två och ett halvt år i Sverige nu gör Norgepremiär i Oslo den 30 maj.

Mattias efterlyser ännu mer arbete med att kommunicera ut forskningen i samhället och möjligheterna finns

-Idag är de tekniska möjligheterna att enkelt kommunicera vetenskap större än någonsin samtidigt som behovet är enormt att skapa förståelse bland allmänheten för vad som är vetenskap och skilja det från vad som är åsikter eller pseudovetenskap, säger Mattias Lundberg.

Just att vara aktiv i debatten om vad som är vetenskap och inte ser Mattias Lundberg som en viktig populärvetenskaplig uppgift. Inte minst i dessa tider då synen på fakta, åsikter och vetenskap tenderar att vara väldigt varierade. Därför skrev Mattias Lundberg boken "Det är sant - det stod ju i tidningen" 2016 tillsammans med Stefan Söderfjäll.

-Vi tyckte att det behövdes en kortfattad handbok att ta till då man funderade på om ett budskap man hörde verkligen kunde vara sant. Då vi skrev den hade vi ju ingen aning om att Donald Trump skulle bli president i USA, och i ljuset av det kan man verkligen säga att boken behövs ännu mer än vad vi trodde, säger Mattias Lundberg.

Mattias fortsätter sitt populärvetenskapliga arbete, närmast som talare på Källkritikens dag den 13 mars i Stockholm, där han talar i ämnet: "Varför går vi på bluffar och fejkade nyheter".

_______________________________________________________

Priskommitténs motivering för valet av Mattias Lundberg lyder:

"Mattias Lundberg förmedlar sin egen och andras forskning genom att blanda beprövade populärvetenskapliga vägar som föreläsningar och böcker med populärvetenskaplig förmedling på nya arenor som podcasts, aktivitet på sociala medier och teater. Lundberg har också initierat Facebook-sidan UMUPOP där lärare och forskare vid Umeå universitet inbjuds att dela populärvetenskapliga framställningar av forskningsresultat. Vidare har Mattias Lundberg arbetat med att klargöra skillnaderna mellan vetenskap, populärvetenskap och pseudovetenskap för en bredare allmänhet. I psykologutbildningen har han integrerat inslag där studenter genomför presentationer för allmänheten för att lära sig kommunicera vetenskap på ett tillgängligt sätt. Mattias Lundberg är en förebild för innovativ populärvetenskaplig kommunikation.”

Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning delas sedan 2009 ut vartannat år till en lärare eller forskare som under de senaste åren gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller för att på annat sätt sprida forskningsinformation till allmänheten.

Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion 20 maj.

_______________________________________________________

För mer information, kontakta:

Mattias Lundberg
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Telefon: 070-3154078
E.-post: mattias.lundberg@umu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


___________________________________________________________________________

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Leg Psykoterapeut, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator. 

Mattias Lundberg är en flitig samhällsdebattör med särskilt intresse för psykologin i politiken. Mattias Lundberg beskrivs ofta som en psykolog med förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt och han anlitas ofta därför av såväl media som företag.

Mattias är författare till bland andra: Den Lyckliga Pessimisten & Det är sant - det stod ju i tidningen
____________________________________________________________________________

Mattias Lundberg is a licensed psychologist, associate professor at Umeå university, public speaker and author.

Kontakter

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

Presskontakt Leg. Psykolog, Docent i psykologi, Författare, Föreläsare & Moderator +46 70 3154078

Relaterat innehåll

En av Sveriges tydligaste psykologer med mottot: Psykologi åt folket!

Lundberg Media är ett litet förlag med utgivning av böcker, podcasts och debattartiklar. Lundberg Media ägs och drivs av Mattias Lundberg

Mattias Lundberg är Leg, Psykolog, Docent i Psykologi vid Umeå Universitet, Författare, Föreläsare och Moderator.

Mattias Lundberg är en flitig samhällsdebattör med särskilt intresse för psykologin i politiken. Mattias Lundberg beskrivs ofta som en psykolog med förmåga att förklara psykologi på ett enkelt sätt och han anlitas ofta därför av såväl media som företag.

Mattias är författare till bland andra: Den Lyckliga Pessimisten & Mamma Ljuger
Han har arbetat mycket med föreläsningar och anlitas ofta som moderator och debattledare.

Lundberg Media / Mattias Lundberg
Donners Gränd 4
903 51 Umeå
Sverige