Gå direkt till innehåll
Effektmätning i Mitt Livs mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund visar att 44% har fått jobb eller praktikplats

Pressmeddelande -

Effektmätning i Mitt Livs mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund visar att 44% har fått jobb eller praktikplats

Mitt Liv, en ledande aktör inom mångfald och inkludering på arbetsmarknaden, släpper sin årliga effektrapport som presenterar vilka effekter verksamhetens arbete har haft under föregående verksamhetsår. Resultaten visar bland annat att 44% av deltagarna i Mitt Livs mentorprogram, som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund, har fått jobb eller praktikplats under eller efter programmet - en ökning från 36% föregående pandemiår. Dessutom visar effekterna att de mentorer som deltar i programmet i stor utsträckning blir interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering på sina arbetsplatser.

Mitt Liv arbetar idag med primärt två grupper - arbetsgivare som behöver kunskap, strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering, samt akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Årligen utför Mitt Liv effektmätningar för att mäta effekten av arbetet i dessa verksamheter.

Årets rapport visar bland annat en positiv trend inom mentorprogrammet Mitt Livs Chans, där andelen adepter som fick ett jobb eller en praktikplats under eller efter programmet har ökat från 36% till 44%. Dessutom har 9 av 10 fått sysselsättning inom sitt kompetensområde. Arbetslösheten för denna grupp i samhället i stort har också stabiliserats, där arbetslöshetssiffran enligt SCB har gått från 12% (2020) till 9% (2021). Mätningarna bland programmets adepter visar också att:

  • 88% har fått nya insikter om hur de ska nå sina karriärsmål i Sverige
  • 89% har fått nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju
  • 84% har fått nya kontakter i sitt professionella nätverk

Effekterna bland mentorerna i programmet visar att deras engagemang bidrar till personlig utveckling, men också att de insikter de får om mångfald och inkludering är något de tar med sig till sin arbetsplats och gynnar organisationen i stort. Vår mätning visar i år en ännu större effekt i att mentorerna blir viktiga ”change agents” i sina organisationer, som utmanar den egna företagskulturen och befintliga normer i en positiv riktning. Ett urval av effekterna visar att:

  • 91% av Mitt Livs samarbetspartners upplever att anställda som engagerat sig som mentorer har blivit interna ambassadörer på arbetsplatsen i frågor som rör mångfald och inkludering.
  • 75% av mentorerna har fått idéer om hur deras organisation kan öka mångfalden på sin arbetsplats
  • 80% av mentorerna har fått idéer om hur deras organisation kan agera mer inkluderande på sin arbetsplats.
  • 89% av mentorerna har utvecklat sin förmåga att leda och coacha.

Effekterna i Mitt Livs partnerorganisationer visar bland annat att:

  • 95% upplever att deras verksamhets grad av inkludering har ökat under samarbetet.
  • 86% har gjort förändringar/aktiviteter för att öka mångfalden och upplever att Mitt Liv har bidragit till dessa.
  • 85% har gjort förändringar/aktiviteter för att öka graden av inkludering och upplever att Mitt Liv har bidragit till dessa.

En sammanfattning av rapporten finns på Mitt Livs hemsida här (webb)
Samtliga effekter presenteras i Mitt Livs Effektrapport 2021 här (pdf)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som sedan 2008 har arbetat för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. För att uppnå vår vision samarbetar vi med arbetsgivare genom att ge dem strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Inom konsultverksamheten utbildar vi drygt 6000 personer per år och har cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi driver också Sverige största mentorprogram, Mitt Livs Chans, där vi genom mentorskap och utökade kontaktnät förbättrar förutsättningarna till ett kvalificerat jobb för akademiker med utländsk bakgrund. Vi stöttar årligen cirka 1000 adepter som saknar jobb i motsvarande sin kompetens i Sverige.

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst och partipolitiskt oberoende. För mer information, besök oss på www.mittliv.com

Presskontakt

Cecilia Öhrner

Cecilia Öhrner

Presskontakt Kommunikationsansvarig, Mitt Liv Kommunikation 070-299 40 22
Sofia Appelgren

Sofia Appelgren

Presskontakt Grundare & Mångfaldsstrateg Opinionsbildning, påverkansarbete +46 (0) 768 817 815

Relaterat innehåll

Mitt Liv är ett socialt företag som sedan 2008 har arbetat för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald.

Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som sedan 2008 har arbetat för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. För att uppnå vår vision samarbetar vi med arbetsgivare genom att ge dem strategier och konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med mångfald och inkludering. Inom konsultverksamheten utbildar vi drygt 6000 personer per år och har cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk. Vi driver också Sverige största mentorprogram, Mitt Livs Chans, där vi genom mentorskap och utökade kontaktnät förbättrar förutsättningarna till ett kvalificerat jobb för akademiker med utländsk bakgrund. Vi stöttar årligen cirka 1000 adepter som saknar jobb i motsvarande sin kompetens i Sverige.

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Mitt Liv AB (svb)
Kungsgatan 48, plan 4
111 35 Stockholm
Sverige