Gå direkt till innehåll
Dennis Wedin (M) överklagar Stockholms stads beslut om att införa en miljözon klass 3 i City

Pressmeddelande -

Dennis Wedin (M) överklagar Stockholms stads beslut om att införa en miljözon klass 3 i City

Under Stockholms stads kommunfullmäktige 6 maj beslutade vänstermajoriteten om att göra området innanför Kungsgatan, Sveavägen, Hamngatan och Birger Jarlsgatan till en så kallad miljözon klass 3 – det vill säga att endast el-, bränslecell- eller gasbilar ska vara tillåtna i miljözonen. Moderaterna försökte in i det sista återremittera beslutet. Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) är orolig över att beslutsunderlaget är otillräckligt och kommer därför anmäla Stockholms stad till Länsstyrelsen.

- Detta beslut kommer innebära att trafiken flyttar till omgivande bostadsområden, samtidigt som det blir ett dråpslag mot näringslivet. Länsstyrelsen behöver närmare pröva om området uppfyller lagkravet på att dessa 20 kvarter i Stockholm City är ett särskilt miljökänsligt område, jag hoppas nu på att detta utreds ordentligt, säger Dennis Wedin (M).

  Dennis Wedin och Moderaterna i Stockholms stad motsätter sig beslutet av främst tre anledningar:

  • Företag och stockholmare hinner inte ställa om till el- eller gasbilar på så kort tid och förutsättningar för omställning och efterlevnad av zonen finns inte på plats.
  • Miljözonen kommer att öka trafiken, bullret och luftföroreningarna i omgivande bostadsområden omkring City.
  • Införandet av miljözonen hotar upp till 2000 jobb bara i City och det saknas ytterligare analys av hur näringslivet kommer på påverkas av det skarpa och snara införandet.

  Dennis Wedins förhoppning är att överklagandet leder till att införandet av miljözonen kan skjutas längre fram i tiden så att Stockholms stad kan göra om och göra rätt. Förutsättningarna för omställning måste ges tid så att framkomligheten i innerstan, boendemiljön i omgivande stadsdelar samt näringslivet i City inte påverkas negativt.

  Moderaterna vill förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen i hela Stockholm genom att bland annat bygga ut laddinfrastrukturen, förbättra kollektivtrafiken och färdigställa Stockholms ringled genom att bygga Östlig förbindelse.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

  Kontakter

  Moderaternas pressjour

  Moderaternas pressjour

  Presskontakt 08-508 29 222
  Dalila Alibasic

  Dalila Alibasic

  Presskontakt Pressekreterare +46761229146

  På stockholmarnas sida

  Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

  Moderaterna i Stockholms stad

  Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
  105 35 Stockholm