Gå direkt till innehåll
Foto:Fredrik Hjerling
Foto:Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

​Inför flygskatt i Stockholms läns landsting

Miljöpartiet vill att Stockholms läns landsting inför en egen flygskatt för att minska antalet flygresor. För trots att landstinget i flera år haft som mål att minska flygandet så har klimatpåverkan från sjukhusen och övriga verksamheters flygresor ökat. 

Denna avgift ska sedan användas till att finansiera åtgärder som minskar klimatpåverkan inom andra områden.

- Ska vi uppnå målen i landstingets nya miljöprogram måste verktyg som styr mot dem införas redan nu, säger Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.

Region Västra Götaland, Lund och Göteborg är exempel på regioner och kommuner i Sverige som redan har ett system där de klimatkompenserar sina utsläpp inom den egna organisationen. Pengarna samlas i en fond som verksamheter sedan kan söka pengar ifrån för att genomföra klimatinvesteringar. Det kan handla om att köpa in elcyklar, bygga cykelparkeringar, sätta upp laddstolpar, dela ut kollektivtrafikkort till personalen och att delfinansiera nya tjänster.

- Vi vill sätta fart på landstingets arbete för att minska sin klimatpåverkan. Detta system skapar ekonomiska incitament för verksamheter att minska sina utsläpp genom att exempelvis ersätta flygresor med digitala möten, säger Tomas Eriksson (MP)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261
Miljöpartiet i Region Stockholm

Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm