Gå direkt till innehåll
Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Fotograf: Viktor Fremling
Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Fotograf: Viktor Fremling

Nyhet -

Pendeltågen fortsätter att förbättra sin punktlighet

Under 2020 har Stockholms pendeltåg varit punktligare än någonsin. Oktobers resultat är inget undantag. Månadens totala punktlighet var 2,7 procentenheter högre än samma månad 2019 och landar på 95,6 procents total punktlighet. Punktligheten påverkades främst av orsaker som kategoriseras olyckor/tillbud och yttre faktorer, som stod för nära 40 procent av förseningarna.

Oktober är den åttonde av årets tio avklarade månader under vilka pendeltågens punktlighet legat på över 95 procent*. Den totala punktligheten för månaden landade på 95,6 procent, att jämföra med oktober 2019 då punktligheten låg på 92,9 procent.

De främsta orsakerna till förseningar har i oktober varit olyckor/tillbud/yttre faktorer följt av infrastrukturproblem. Tillsammans utgjorde dessa kategorier ca 70 procent av de totala förseningarna.

Dagar med händelser som haft störst påverkan på punktligheten:
Den 6 oktober uppstod ett spårledningsfel mellan Årstaberg och Stockholms södra vilket orsakade köbildning för norrgående tåg. Detta är en passage där många tåg samsas om utrymmet vilket gjorde att felet gav avsevärd påverkan på trafiken. Punktligheten för dagen landade på 86,2%.

Den 23 oktober uppstod så kallad hjulplatta** på ett tåg. Fordonet behövde transporteras från platsen och berörd bana stängdes av i syfte att synas för ev. skador på järnvägsanläggningen. Detta ledde till att bara ett spår kunde användas söder om Sundbyberg på grund av misstänkt spårfel föranlett av hjulslagen. Punktligheten för dagen landade på 89,8%.

— Hösten och vintern innebär särskilda utmaningar för spårtrafiken. Uttryck som lövhalka och hala spår är väl kända av vana resenärer och kan orsaka mycket förtret. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att vi trots detta lyckas bättre än förra året och fortsätter hålla en genomsnittligt hög punktlighet månaden igenom, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen.

Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv.

 Punktligheten för pendeltågen dag för dag i oktober 2020. 

Mer information om oktobers punktlighet för pendeltågen kan du läsa i månadens punktlighetsrapport.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.

**Hjulplattor kan uppstå av flera skäl. En vanlig anledning är exempelvis lövhalka eller isbildning som orsakar att hjulen låser sig, kanar på spåret och slits ojämnt. Plattan gör sedan att det uppstår slag när hjulet snurrar. Hjulplattor kan skada både tåget och spåret.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat material

Relaterade nyheter