Gå direkt till innehåll
I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i augusti, men en hel procent bättre än september 2019. Fotograf: Viktor Fremling
I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i augusti, men en hel procent bättre än september 2019. Fotograf: Viktor Fremling

Nyhet -

Septembers punktlighet en procentenhet högre än 2019

Pendeltågens historiskt höga punktlighetssiffror fortsätter. I september landade den totala punktligheten på drygt 96 procent. Det är något lägre än i augusti men en hel procent bättre än i september 2019. Punktligheten påverkades främst av infrastrukturfel, som stod för mer än hälften av förseningarna.

September är den sjunde av årets nio avklarade månader under vilka pendeltågens punktlighet legat på över 95 procent. Trots flera stora infrastrukturella utmaningar landade månadens punktlighet på drygt 96 procent*.

— Det är månader som denna som vi verkligen kan se hur viktigt det är att ha en nära dialog och gott samarbete med övriga aktörer inom järnvägen, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen. Vi ser att drygt 50 procent av förseningarna berodde på infrastrukturella problem. Samtidigt kan vi också konstatera att punktligheten trots det är högre än samma månad förra året. Tack vare gott samarbete med Trafikverket får vi alltså upp punktlighetssiffrorna eftersom felen kunnat avhjälpas mer effektivt, något som känns glädjande och är bra för dem vi finns till för, resenärerna.

http://qlikview.mtr.se/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&lang=en-US&host=QVS%40mtr-p-webqvfe1&name=Temp/a644fc5186524df29627656613eac443.png

Bild: Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.

De främsta orsakerna till förseningar har i september varit infrastrukturproblem och olyckor/tillbud/yttre faktorer. Mer än hälften av förseningarna kunde tillskrivas infrastrukturella utmaningar (53,6 procent) medan den senare kategorin (olyckor/tillbud/yttre faktorer) stod för knappt 18 procent av förseningarna.

Dagar med händelser som haft störst påverkan på punktligheten:

  • Den 23 september drabbades särskilt då en nedriven kontaktledning vid Årstaberg orsakade ett långt stopp som gav stora följdförseningar. Därtill kom obehöriga i spårområdet vid Mölnbo som ytterligare drog ned punktligheten för dagen(79 procents punktlighet).
  • Den 17 september stoppades trafiken vid Årstaberg på uppmaning av polisen, något som tydligt syns på den totala punktlighetsstatistiken för den dagen (92 procents punktlighet).
  • Den 9 september orsakade ett fel i ett signalställverk ett omfattande signalfel mellan Sollentuna och Helenelund som gav stor påverkan på trafiken (punktligheten för dagen landade på 92,5 procent).

http://qlikview.mtr.se/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&lang=en-US&host=QVS%40mtr-p-webqvfe1&name=Temp/72e47889915d46ffb08637fe2789a2a9.png

Bild: Punktligheten för pendeltågen dag för dag i september 2020.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat material

Relaterade nyheter