Gå direkt till innehåll
Foto: Viktor Fremling
Foto: Viktor Fremling

Nyhet -

Stabil pendeltågstrafik i sommar trots yttre utmaningar

Under sommarmånaderna juli och augusti har pendeltågstrafiken i Stockholm uppvisat en punktlighet på 93,5 respektive 94,6 procent. En punktlighet som är paritet med snittet för de senaste tolv månaderna, men som jämfört med samma månader från rekordåret 2020 backat ett par procentenheter. Majoriteten av förseningsminuterna under sommaren kan härledas till infrastrukturproblem, olyckor och yttre faktorer. Totalt utgjorde de tillsammans cirka 75 procent av de totala förseningarna.

Pendeltågen hade en utmanande start på året orsakat av en tuff vinter och ett par större infrastrukturhändelser och har därefter haft en positiv utveckling. För sommarmånaderna juli och augusti blir den genomsnittliga punktligheten 94,05 procent. Juli uppvisar en punktlighet på 93,5 procent och augusti landar på 94,6 procent. Augustis resultat var högre än genomsnittet det senaste året och 2021 års högsta utfall tillsammans med maj. Den punktligaste dagen var den 15 augusti, med en total punktlighet på 98,8 procent.

Gemensamt för månaderna var att punktligheten främst påverkats av infrastrukturproblem som stod för cirka 40 procent av förseningarna. Detta tillsammans med olyckor/tillbud och yttre faktorer utgjorde tillsammans cirka 75 procent av de totala förseningarna.

– Sommaren har varit överlag varit bra, dock har både växelfel och spårledningsfel och olyckor påverkat punktligheten. Detta har inneburit att trafiken behövts planeras utifrån rådande läge och i vissa fall har vi behövt köra på enkelspår eller helt enkelt leda om trafiken, vilket påverkat flertalet avgångar under den tid störningen pågått.

– Trots utmaningarna har vi haft en stabil leverans och arbetar nu tillsammans med Trafikverket och SL för att både fortsätta förbättra vår gemensamma leverans och förbättra trafikinformationen vid störningar, säger Mats Johannesson, vd MTR Pendeltågen.

Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erik Söderberg

Erik Söderberg

Presskontakt Presschef 08-578 610 20
Emilie Hollingby Thorsén

Emilie Hollingby Thorsén

Presskontakt Head of Communications +46 76 641 14 33
MTRs Presstjänst

MTRs Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat innehåll

MTR Nordic Group är en del av MTR Corporation som är ett av de ledande tågbolagen i världen. Vi har gedigen kunskap om spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor.

MTR har sedan starten i Sverige 2009 visat att bolaget är en långsiktig partner med hög leveransprecision. På de 12 år som MTR ansvarat för tunnelbaneverksamheten i Stockholm har punktligheten gått från 91 procent till 99 procent för 2020. För pendeltågen landade punktligheten 2020 på 96 procent och blev därmed det punktligaste året någonsin. För att uppnå en så hög punktlighet både för krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten, god samverkan med externa parter, robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, samt engagerade kollegor som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet.

MTR Nordic
Rålambsvägen 17
112 59 STOCKHOLM
Sverige