Gå direkt till innehåll
MTR firar 10 år i Sverige

Pressmeddelande -

MTR firar 10 år i Sverige

Den 2 november 2009 tog MTR över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Tio år senare har MTR breddat verksamheten till att totalt omfatta fem bolag med drygt 5 300 medarbetare och är idag en av Stockholm tre största arbetsgivare. Under resan har MTR arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på tunnelbanan och pendeltåget i Stockholmsregionen och på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTR Express.

När upphandlingsunderlaget för Stockholms tunnelbana kom ut 2008 var det en av världens största trafikupphandlingar. Med en kontraktstid till som längst 2023 värderades affären till ca 40 miljarder kronor i omsättning för den angivna perioden. Av de nio anbudsgivare som visade intresse gick avtalet till MTR med motiveringen att MTR hade lämnat det bästa anbudet ur kvalitetssynpunkt. 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll, vilket var starten på MTR:s intåg på den nordiska marknaden.

– Redan från start har MTR haft som ambition att visa att det går att bedriva tågverksamhet på ett sätt som är nytt för branschen. Och trots att vi ständigt ställts inför nya utmaningar har vi haft samma drivkraft – att med resenären i fokus bli en tågoperatör i världsklass, säger Mark Jensen, vd på MTR Nordic.

2014 mottog MTR Tunnelbanan (dåvarande MTR Stockholm) utmärkelsen Svensk Kvalitet – en prestigefylld kvalitetsutmärkelse som uppmärksammar föredömliga organisationer som långsiktigt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Och bara fyra år senare, 2018, erhöll MTR Tunnelbanan utmärkelsen en andra gång. Det gedigna kvalitetsarbetet har varit nyckeln till att MTR Tunnelbanan kunnat förbättra leveransen inom alla områden, till exempel punktligheten från 93,5% 2010 till 97,6% 2018, kundnöjdheten från 78% till 85% och medarbetarnöjdheten från 32 till 94.

MTR - mer än tunnelbanan
I samband med att MTR vann kontraktet för tunnelbanan bildades underhållsbolaget Tunnelbanan Teknik som 2016 bytte namn till MTR Tech. Numera driver och förvaltar MTR Tech sex depåer för tunnelbanan, tre depåer för pendeltågen och är en komplett leverantör av tågunderhåll med egen elektronik- och komponentsverkstad.

2015 expanderade MTR verksamheten ytterligare genom att starta MTR Express. Som ny tågoperatör i Sverige var det många som intresserade sig för MTR Express röda snabbtåg, men det som kanske väckte mest uppmärksamhet var bolagets annorlunda sätt att profilera sig på jämfört med andra tågaktörer. Idag är MTR Express det tågbolag som har mest nöjda kunder i branschen och är punktligast på sträckan Stockholm-Göteborg av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan.

2016 vann MTR ytterligare en SL-upphandling för kollektivtrafiken i Stockholm – service och drift av pendeltågstrafiken. Kontraktet som sträcker sig fram till 2026 med möjlighet till ytterligare fyra år innefattar även planering av trafik, underhåll av fordon och fastigheter, bemanning av stationer, trafikinformation och lokalvård.

– Vi har haft tio händelserika år i Sverige och nu ser vi fram emot att utveckla vår verksamhet ytterligare på den nordiska marknaden för att främja ett säkert, kvalitativt och hållbart resande, avslutar Mark Jensen, vd MTR Nordic.

Ämnen

Taggar

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTR Express.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20