Gå direkt till innehåll
Fotograf: Viktor Fremling
Fotograf: Viktor Fremling

Pressmeddelande -

Uppåtgående trend för pendeltågens punktlighet

Pendeltågens punktlighet har haft en utmanade start under det första kvartalet där hårt vinterväder, olyckor och infrastrukturproblem orsakat störningar i tågtrafiken i regionen. Under andra kvartalets första månad, landar punktligheten på 93,1 procent vilket är en klar förbättring från tidigare månader.

April månads punktlighet landar på 93,1 procent, vilket är den andra mest punktliga månaden under 2021 och en förbättring med hela 11,5 procentenheter i jämförelse med februari månad. Månadens punktlighet påverkades främst av ”Olyckor/tillbud och yttre faktorer” som stod för 34,3 procent av de totala förseningarna.

Händelser som klassas som ”olyckor/tillbud och yttre faktorer” var bland annat ett elfel (till följd av väder och vind) och flertalet obehöriga i spår. Totalt sett orsakade dessa händelser cirka 5 000 förseningsminuter för april månad, vilket är en ökning med 1137 minuter i jämförelse med föregående månad.

— Det har varit en tuff start på året med hårt väder och omfattande infrastrukturarbete till följd av urspårningen av ett godståg i Häggvik den 11 februari, som påverkat såväl pendeltågstrafiken, fjärrtågtrafiken och godstrafiken, säger Mats Johannesson, vd för MTR Pendeltågen. När nu våren är här och arbetet i Häggvik är avslutat så känns det bra att kunna konstatera att vi är på väg mot att leverera en stabil och punktlig trafik igen.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.


Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.

Punktligheten för pendeltågen dag för dag i april 2021.

Ämnen

Kategorier

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTRX.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Carl Fredrik Johansson

Carl Fredrik Johansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 18 59
Emilie Hollingby Thorsén

Emilie Hollingby Thorsén

Presskontakt Head of Communications +46 76 641 14 33
MTRs Presstjänst

MTRs Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat innehåll

MTR Nordic Group är en del av MTR Corporation som är ett av de ledande tågbolagen i världen. Vi har gedigen kunskap om spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor.

MTR har sedan starten i Sverige 2009 visat att bolaget är en långsiktig partner med hög leveransprecision. På de 12 år som MTR ansvarat för tunnelbaneverksamheten i Stockholm har punktligheten gått från 91 procent till 99 procent för 2020. För pendeltågen landade punktligheten 2020 på 96 procent och blev därmed det punktligaste året någonsin. För att uppnå en så hög punktlighet både för krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten, god samverkan med externa parter, robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, samt engagerade kollegor som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet.

MTR Nordic
Rålambsvägen 17
112 59 STOCKHOLM
Sverige