Peter Åstedt Discover Sensation och Ulrika Holmberg Musichelp
Peter Åstedt Discover Sensation och Ulrika Holmberg Musichelp

Pressmeddelande -

Discover Sensation öppnar en ny, svensk showcasefestival i Norrköping.

Discover Sensation skapar en helt ny plattform för musik – i en rutinerad värdstad.Den 16-18 September 2021 startar showcasefestivalen ”Future Echoes” i Norrköping - Nordens enda officiella musikstad i det globala nätverket UNESCO Creative Cities. Initiativet är en innovativ satsning för att stötta återhämtningen efter COVID19 genom att sam­manföra musikindustri, talangutveckling och musikstäder.

Future Echoes blir en nyskapande, hållbar och innovativ mötesplats för det nationella musiklivet och samtidigt skapar arrangören Discover Sensation en väg in till Sverige för internationella aktörer. Målet är att bygga en gemensam plattform, som får växa organiskt i nära samarbete med andra aktörer lokalt, nationellt och interna­tionellt.

Arrangören Discover Sensation har arbetat med ett 50-tal showcasef­estivaler internationellt sedan många år och varit med i utvecklingen av nya koncept i olika delar av världen.

-Tidigare har vi arbetat med traditionella showcasefestivaler. Nu är målet att bygga upp något nytt utifrån de nya förutsättningar branschen ställs inför. Vi samlar vårt stora nätverk för att kraftsamla och bygga vidare tillsammans under återhämtningen. Allt för att vända den negativa krisen till en positiv möjlighet att tänka nytt, säger Peter Åstedt, Discover Sensation.

De kommande åren kom­mer ha ett naturligt fokus på återuppbyggnaden efter pandemin och eventet blir troligen ett av de första stora, fysiska möten som arrangeras för musikbranschen 2021, efter COVID19.

En showcasefestival är en branschkonferens för musikindustrin med fokus på forskning, tillväxt och export, ny teknik samt talangutveckling kopplat till att ny musik visas upp live för musikintresserad publik och bokare från hela världen. Dessa element kommer fortfarande att utgöra grunden för Future Echoes, men med nya inslag och innovativa livelösningar. Bland annat inkluderas en satsning på musikstäder och hur musik i stadsutvecklingen kan kopplas till Agenda 2030-målen, fastighetsutveckling och satsningar på levande citykärnor. Detta förväntas locka nya grupper att delta, exempelvis politiker och fastighetsägare.

Det blir också fler digitala möjligheter att delta för publik och band. Discover Sensation satsar även på matchningen och vill skapa möjligheter för indie bolag, start ups och lokala talanger att träffa högt uppsatta personer inom den internationella musikindustrin.

Framtiden kräver innovativa lösningar för musik, även kopplat till närliggande branscher som music tech, spel, film och visualisering, som redan är spetskluster inom Region Östergötland. Men det var under ett möte om talangutveckling våren 2020 som Discover Sensation insåg att de delade Norrköping City of musics vision för arbetet inom det globala nätverket UNESCO Crea­tive Cities. Norrköping har dessutom tidigare varit värdstad för en internationell showcasefestival 2015-2018 och 2019 arrangerades Nordens första Music Cities Forum i samband med Kulturnatten.

- Norrköping passar perfekt för ändamålet med ett varierat utbud av scener inom gångavstånd i city. Staden har bevisat att kompetensen finns för att kunna producera en showcasefestival av den här kalibern och vi har redan kontakt med flera företag där. Kommunen har uttalat att de vill sätta sig på kartan med sina kreativa näringar och arbetet med Agenda 2030-målen inom ramen för musikstad­skonceptet, så vi för nu en dialog, även med Östgötamusiken regionalt, angående hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut i framtiden, fortsätter arrangören Peter Åstedt.

Trots att Norrköping blir hemma-arenan för Future Echoes är tanken att plattformen ska utöka närvaron till flera platser i Sverige framöver. Redan nu har flera stora intressenter, inklusive länder med musiksatsningar inom export, ställt sig bakom satsningen.

I samband med aktuella restriktioner under COVID19 pandemin kommer festivalen att anpassas för att säkerställa allas hälsa.

- Vi arbetar med tre olika scenarier, men Future Echoes startar nästa år. Sedan får det växa organiskt tillsammans med våra samarbetspartners, det viktiga är att alla som är med vågar tänka nytt. Hela idén bygger på att alla tar med sin pus­selbit till bordet - vi har ramen de kan fylla på och bilden kommer att se annorlunda ut olika år, beroende på vad som är aktuellt, avslutar Peter Åstedt.

Mer information:

Ansökningar för artister som vill delta öppnas senast i slutet av september men troligen tidigare. Nyheter kring festivalen kommer löpande att publiceras via festivalens hemsida och sociala medier.

Presskontakt arrangör, Discover Sensation:

Peter Åstedt

Festival Koordinator

0733792937

peter@discoversensation.com

Kontakt för ev. frågor om värdstaden, Norrköpings kommun:

Sandra Wall

Näringslivsutvecklare/Focal Point UNESCO City of music

011-151627

Sandra.wall@norrkoping.se

www.facebook.com/Norrkopingcityofmusic

visit.norrkoping.se

Future Echoes

Hemsida

www.futureechoes.se

Facebook

www.facebook.com/futureechoesfestival

Instagram

www.instagram.com/futureechoesfestival/

Ämnen

 • Musik
 • Underhållning
 • Konst, kultur, underhållning
 • Konsert

Taggar

 • musichelp sweden ab
 • discover sensation
 • unesco crea­tive cities
 • music cities
 • showcase festival
 • future echoes
 • covid 19
 • agenda-2030
 • agenda 2030
 • region östergötland
 • musichelp
 • unesco
 • talangutveckling
 • östergötland
 • norrköping

Musichelp Sweden AB är ett musikbolag baserat i Trosa söder om Stockholm. Företagets fokusområde är management och förlagsverksamhet men det finns även en skivbolagsdel och en avdelning med servicetjänster för bolag och enskilda artister samt showcase service. Musichelp arbetar mycket med export av nya svenska band och samarbeten med olika företag genom branding. Muscihelp äger varumärkena Discover Sensation, Distrosong.

Relaterade nyheter