Gå direkt till innehåll
Naturhistoriska riksmuseet kommer att hålla stängt fram till minst sportlovet 2024 på grund av åtgärder i innertaket. Foto Emil Nordin.
Naturhistoriska riksmuseet kommer att hålla stängt fram till minst sportlovet 2024 på grund av åtgärder i innertaket. Foto Emil Nordin.

Pressmeddelande -

Naturhistoriska riksmuseet stängt fram till sportlovet 2024

Åtgärderna med innertaket i Naturhistoriska riksmuseets huvudentré och det anslutande trapphuset kommer att ta många månader. Som tidigast kommer museets utställningar delvis kunna öppnas upp för besökare till sportlovet nästa år. Under tiden planerar museet om sin publika verksamhet för att möta besökare på nya sätt.

Den 29 augusti beslutade överintendent Lisa Månsson att Naturhistoriska riksmuseet behövde stänga för fysiska besök. Detta eftersom Statens Fastighetsverk (SFV), som är Naturhistoriska riksmuseets hyresvärd, hade funnit säkerhetsrisker med innertaket i museets huvudentré, samt intilliggande trapphus, och därmed spärrat av stora centrala ytor nödvändiga för museet publika mottagande. Samma typ av säkerhetsrisk gällande putssläpp från innertaket konstaterades på många platser runt om i Naturhistoriska riksmuseets väldiga huvudbyggnad, med avstängda ytor som följd.

Efter att ha inventerat entréhallen och det intilliggande trapphuset har SFV nu meddelat att åtgärderna där kommer pågå åtminstone fram till mitten av februari 2024, men att det kan förlängas ytterligare.

–Jag hade önskat att vi kunde öppna upp våra utställningar för besökare redan i år, men nu har vi fått besked om att det tyvärr inte är möjligt. Vi hoppas därmed på ett kärt återseende av våra besökare till sportlovet 2024! Oavsett tidpunkt för när fastighetsverkets avstängning kan hävas är det bra för både besökare, verksamhet och personal att vi har fått ett datum att förhålla oss till. Nu är vårt fokus att under den stängda perioden hitta andra sätt att nå allmänheten med vår publika verksamhet, säger överintendent Lisa Månsson.

Under museets stängda period passar Naturhistoriska riksmuseet på att fokusera mer på uppsökande verksamhet och ser fram emot att möta allmänheten i nya miljöer. Museet har påbörjat ett samarbete med Stockholms stadsbibliotek. Från den 10 oktober och framåt kommer föremål och medarbetare från Naturhistoriska riksmuseet dyka upp på Kista bibliotek. Senare i höst kommer museets verksamhet även att finnas på Skärholmens bibliotek.

–Det är så klart tråkigt att museet håller stängt, men det öppnar också upp möjligheten för oss att möta våra besökare på andra platser och kanske också att nå en bredare målgrupp. Vi saknar våra besökare och hoppas att vi ses på annan plats eller utomhus, säger Gundela Petterson, avdelningschef för museets publika avdelning.

Naturhistoriska riksmuseet planerar också för utomhusaktiviteter kring museet, med visningar och vandringar, bland annat under höstlovet. Under ”Bakom kulisserna”-visningar kommer besökare få en möjlighet att möta några av museets forskare, titta in i labbmiljöer och se våra föremålssamlingar. Näst på tur står de paleobiologiska samlingarna den 15 oktober. I veckan öppnades också museets restaurang Fossilen för lunch på vardagar, med ingång från museets innergård. Även de intilliggande hörsalarna har nu öppnats och kan bokas av gästande konferensgrupper.

Efter att det blev klart att Naturhistoriska riksmuseet måste hålla stängt hörde Nationalmuseum av sig. De var i behov av personal och frågade om de kunde låna några av museets värdar för att jobba hos dem under den stängda perioden. Om allt går som planerat kommer Naturhistoriska riksmuseum låna ut sju värdar till Nationalmuseum.

– Det är skönt att känna att vi museer kan hjälpa varandra. Personalen verkar se fram emot de nya erfarenheter som möjligheten att få jobba några månader på ett annat museum ger, så det känns väldigt positivt, säger Lisa Månsson.

–Vi är väldigt tacksamma för hjälpen från Naturhistoriska riksmuseet, och glada över att den här besvärliga situationen fört med sig något positivt för båda museerna, säger Per Hedström, tillförordnad överintendent på Nationalmuseum.

Det är ett omfattande arbete som behöver göras med innertaket och fastigheten har även andra stora anpassnings- och renoveringsbehov de kommande åren. Det innebär att museet kan behöva jobba på ett tydligare sätt med extern finansiering framöver för att verksamheten ska bli ekonomiskt hållbar.

–Något positivt som jag kan ta med mig från den senaste månadens turbulenta situation, är den stora uppmärksamhet och enorma stöd som visats oss från alla delar av samhället. Vi har stora ekonomiska utmaningar framför oss och min förhoppning är att vi genom att kombinera våra statliga anslag och entréintäkter med externa medel, ska kunna fortsätta driva och utveckla museet. Vi har varit en central kunskapskälla och besöksdestination för frågor som rör natur, miljö och biologisk mångfald i över två sekel. Frågor som är av ödesmättad betydelse för planeten idag. Min förhoppning är att externa finansiärer ska vara intresserade av att ge stöd för att museet ska kunna fortsätta vara den platsen även för kommande generationer, säger överintendent Lisa Månssson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771

Relaterat innehåll

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.

Naturhistoriska riksmuseet

Frescativägen 40
11418 Stockholm
Sverige