Gå direkt till innehåll
Överintendent Lisa Månsson i museets entréhall, där putsen i innertaket delvis måste bytas ut. Foto Samuel Avraham
Överintendent Lisa Månsson i museets entréhall, där putsen i innertaket delvis måste bytas ut. Foto Samuel Avraham

Pressmeddelande -

Öppning av Naturhistoriska riksmuseet flyttas fram

Naturhistoriska riksmuseet hoppades kunna öppna delar av museets utställningar till sportlovet 2024. Enligt nya bedömningar är det möjligt endast om tillkommande temporära byggnationer görs på museet. Detta skulle medföra stora extra kostnader och dessutom riskera att försena renoveringen av museets innertak. Även med åtgärderna på plats skulle en god besöksupplevelse och arbetsmiljö inte kunna garanteras. Öppningen skjuts därför fram till före sommaren.

Åtgärderna med entréhallens innertak är komplicerade

Det var den 29 augusti i år som överintendent Lisa Månsson beslutade att Naturhistoriska riksmuseet behövde stänga helt för fysiska besök. Det eftersom Statens Fastighetsverk (SFV), som är Naturhistoriska riksmuseets hyresvärd, hade funnit säkerhetsrisker med innertaket på flera platser i museet och spärrat av stora ytor.

Under hösten har ett åtgärdsarbete med museets innertak pågått kontinuerligt och på flera platser har innertaket säkrats med en metod som kallas nätning. Arbetet i museets huvudentré och det intilliggande trapphuset är mer komplicerat och är det som tar mest tid att åtgärda, där måste även andra åtgärdsmetoder användas.

Riskerar att försena och fördyra arbetet

Det fanns länge en förhoppning om att kunna öppna delar av museet till sportlovet 2024, medan åtgärdsarbetet i entréhallen pågick parallellt. Det skulle dock kräva att stora insatser görs för att skärma av byggområdet från de publika delarna. Det handlar om uppförande av tunnlar, brandsäkra väggar och en ny tillfällig entrédisk, vilket skulle innebära stora ökade kostnader och även riskerat att försena renoveringsarbetet i entréhallen. I den information som Naturhistoriska riksmuseet mottog idag från Statens fastighetsverk framgår det att de insatser som krävs inte kan hållas på en nivå som gör det möjligt för museet att öppna till sportlovet.

– Det är självklart sorgligt att behöva konstatera att öppningen av museet behöver skjutas upp, men att kombinera besöksverksamhet med en omfattande renovering i anslutande ytor i samma fastighet skulle både försvåra renoveringsarbetet, medföra stora extra kostnader och dessutom kunna innebära en otrygg besöks- och arbetsmiljö. Istället kommer all kraft och fokus läggas på att öppna museet i sin helhet innan sommaren 2024. Under tiden kommer vi jobba på med uppsökande verksamhet och möta allmänheten på andra platser både fysiskt och digitalt, säger överintendent Lisa Månsson.

Ansträngd ekonomisk situation för museet

Naturhistoriska riksmuseet har med anledning av bland annat ökade hyreskostnader en redan ansträngd ekonomisk situation. Att museet håller stängt under en lång period innebär att inga intäkter kommer från den publika verksamheten.

Den 8 september i år uttalade sig finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett pressmeddelande och underströk att regeringen kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av det intäktsbortfall som följer av det reparationsbehov som finns av museets innertak. Även kulturminister Parisa Liljestrand har uttalat sitt stöd för museet och påtalat att museets hyresmodell ska utredas. I samband med att budgetpropositionen för 2024 presenterades den 20 september sa kulturministern bland annat att regeringen är redo att återkomma med vidare åtgärder vid behov.

– Det var med lättnad vi tidigare i höstas vid upprepade tillfällen kunde höra både finansmarknadsministern och kulturministern prata om den akuta situationen på Naturhistoriska riksmuseet. Vi fick ett kvitto på att vår verksamhet är viktig och underlag är nu inlämnade för att äska medel i samband med vårändringsbudgeten. Min förhoppning är också att externa finansiärer ska vara intresserade av att ge stöd för att museet ska kunna fortsätta vara en viktig plats även för kommande generationer, säger Lisa Månsson.

Ämnen

Kategorier


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Lisa Månsson

Lisa Månsson

Överintendent och myndighetschef 08-5195 4238
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.