Gå direkt till innehåll
Endast en av fem norrlandskommuner har mål för lokalproducerade livsmedel

Pressmeddelande -

Endast en av fem norrlandskommuner har mål för lokalproducerade livsmedel

En majoritet av kommunerna i Norrland har en strategi för att öka andelen lokalproducerad mat. Men mindre än var femte kommun, 18 procent, har satt upp konkreta mål för hur mycket livsmedel som ska vara lokalproducerade i offentliga upphandlingar. Det visar en undersökning bland norrländska kommuner som Norrmejerier genomfört.

– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Genom att ställa högre krav på att upphandlade livsmedel ska vara lokalproducerade kan den offentliga sektorn bidra stort till en stabil svensk matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

I en enkät till upphandlingsansvariga i samtliga kommuner i Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland uppger mindre än en av fem, 18 procent, att kommunen har ett mål för hur stor andel upphandlade livsmedel som ska vara lokalproducerade. Målen uttrycks hos vissa kommuner i procentsatser, hos andra i formuleringar om att andelen ska öka från tidigare nivåer.

I samma enkät svarar tre av fem upphandlare, 61 procent, att deras kommun har en strategi för att öka mängden lokalproducerade livsmedel. Dessutom är lokal produktion, att maten är producerad i samma eller angränsande län, det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas.

– Fler kommuner behöver komplettera sina strategier med mätbara mål för att kunna följa upp utvecklingen. Genom att välja lokalproducerad mat kan kommunerna bidra till ökad självförsörjning, biologisk mångfald och kortare transporter som minskar klimatpåverkan, säger Anna-Karin Karlsson.

Varje år upphandlar kommuner i Sverige varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. I en opinionsundersökning bland allmänheten som Norrmejerier låtit Kantar Sifo genomföra, svarar nio av tio svenskar, 90 procent, att kommuner bör välja lokalproducerat när de köper in livsmedel.

För mer information, kontakta gärna:
Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier,
anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38

Fakta: Om kommunundersökningen
Undersökningen genomfördes av Norrmejerier i form av en enkät till ansvariga för upphandling av livsmedel i alla Sveriges 290 kommuner. Enkäten genomfördes i september 2020. I Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland svarade 33 av 44 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens om 75 procent. Frågorna som ställdes var:

Har din kommun en strategi för att öka andelen lokalproducerade livsmedel i offentliga upphandlingar?

Ja

Nej

Vet ej

Jämtland

40%

60%

0%

Norrbotten

55 %

18 %

27 %

Västerbotten

58 %

17 %

25 %

Västernorrland

100 %

0 %

0 %Har din kommun ett mål för hur stor andel av de upphandlande livsmedlen som ska vara lokalproducerade?

Ja

Nej

Vet ej

Jämtland

40 %

60 %

0 %

Norrbotten

0 %

73 %

27 %

Västerbotten

25 %

75 %

0 %

Västernorrland

20 %

80 %

0 %


Vilka tre kriterier väger tyngst när din kommun upphandlar livsmedel?

Norrland*

Riket

Lokal produktion (angränsande län)

70 %

41 %

Svensk produktion

64 %

66 %

Bra djuromsorg

45 %

57 %

Ekologisk produktion

36 %

40 %

Lågt pris

21 %

31 %

Låg klimatpåverkan

21 %

23 %

Högt näringsinnehåll

12 %

9 %

Korta transporter

12 %

8 %

Lågt matsvinn

3 %

4 %

Snabba leveranser

3 %

2 %

Annat

3 %

5 %

* Norrland innefattar Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Vilka fördelar ser din kommun med att upphandla mer lokalproducerad mat?:

Norrland*

Riket

Fler arbetstillfällen i regionen

58 %

42 %

Minskad klimatpåverkan

45 %

36 %

Högre självförsörjningsgrad

30 %

33 %

Ökad biologisk mångfald / mer välmående natur

18 %

17 %

Bättre livsmedel (nyttigare, godare etc)

15 %

13 %

Bättre djuromsorg/djurvälfärd

6 %

12 %

Mindre antibiotika

6 %

3 %

Mindre matsvinn

0 %

2 %

Billigare livsmedel

0 %

0 %

Annat

0 %

0 %

* Norrland innefattar Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 422 lokala bönder varav 354 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Kontakter

Petra Kangas

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikationschef +46 733 67 66 89

Relaterat innehåll

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.