Gå direkt till innehåll
Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i projekt som minskar klimatpåverkan i Norrland. Foto: Jan Lindmark
Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i projekt som minskar klimatpåverkan i Norrland. Foto: Jan Lindmark

Pressmeddelande -

Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i klimatväxling

Norrmejerier investerar 10 miljoner kronor i klimatväxling som en del av sitt hållbarhetsprogram. Under fem år ska Norrmejerier investera i projekt som minskar klimatpåverkan i Norrland.

– Alla måste bidra så mycket de kan för att bromsa klimatkrisen och för oss handlar klimatväxlingen om att kunna ta ett ännu större eget ansvar. Vi har inspirerats bland annat av kriterierna i regeringsinitiativet Klimatklivet för att säkerställa att de projekt vi investerar i har hög klimatnytta, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

Norrmejerier har öronmärkt två miljoner kronor om året i fem år för en klimatväxling som sker genom investeringar i lokala projekt som minskar klimatpåverkan i den egna verksamheten i Norrland. Investeringarna i klimatväxling innebär en utökning av Norrmejeriers befintliga hållbarhetsprogram.

Just nu utvärderar Norrmejerier olika investeringsalternativ, där satsningar på minskat matsvinn och energieffektivisering av mejerierna bedöms ha störst potential att minska klimatbelastningen. Det första projektet beräknas beslutas och startas upp i höst.

– Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Förutom att minska klimatpåverkan ger satsningen på klimatväxling förhoppningsvis även nya idéer i vår egen verksamhet och ytterligare engagemang för hållbarhetsarbetet, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejeriers hållbarhetsprogram sträcker sig till 2030 med sikte på att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ. I Sverige vill Norrmejerier etablera Norrland som en klimatpositiv zon med en levande livsmedelsproduktion.

För mer information, kontakta gärna Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier. Tel. +46 70 676 53 38

Fakta Klimatklivet: Regeringen införde Klimatklivet år 2015 som ett led i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som syftar till att minska klimatpåverkan. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Naturvårdsverket bedömer att Klimatklivet kan leda till utsläppsminskningar med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av satsningen.

I riksdagens beslutade budget för 2020 avsattes 1,9 miljarder kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det finns även ett anslagssparande från 2019 som följer med in i 2020. Det innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2020 blir 2,4 miljarder kronor.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 422 lokala bönder varav 354 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Kontakter

Petra Kangas

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikationschef +46 733 67 66 89

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.