Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin

ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier

ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier

På nyligen avslutade ASTRO 2022 handlade inte mindre än elva presentationer om Tumor Treating Fields. En av de mer uppmärksammade var en analys av prediktiva biomarkörer för överlevnad hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Därutöver presenterades pre-klinisk forskning som visar potentialen för förbättrad tumörkontroll när TTFields används med PULSAR och målriktade terapier.

"Vi är glada över att återigen samarbeta med globalt ledande onkologiföretaget MSD i strävan efter att förlänga överlevnaden vid några av de mest aggressiva formerna av cancer", säger William Doyle, executive chairman på Novocure.

Novocure och MSD ingår samarbete för att utvärdera Tumor Treating Fields med Keytruda vid glioblastom

Novocure har tecknat samarbetsavtal med MSD om att utvärdera samtidig behandling med Tumor Treating Fields och Keytruda (pembrolizumab) hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Prövningen (EF-41/Keynote D58) bygger på resultat från fas II-studien 2-THE-TOP där de 26 patienterna nådde en progressionsfri medianöverlevnad på 12,1 månader och total överlevnad på 25,2 månader.

Inte mindre än 19 abstracts på AACR 2022 om Tumor Treating Fields vid behandling av tio typer av solida tumörer.

AACR 2022: nya data på Tumor Treating Fields vid behandling av tio olika tumörtyper

Vid AACR-kongressen i New Orleans presenteras forskning om transkriptomikanalys för identifiering av TTFields-aktiverade signalvägar, samtidig behandling av ovariecellinjer med TTFields och PARP-hämmare, transient och reversibel blod-hjärnbarriärpermeabilitet av TTFields i en human 3D in vitro-modell samt effekt av TTFields samtidigt med strålbehandling av murina solida tumörmodeller.

”Resultaten väcker hopp om att kunna få ännu större terapeutisk nytta av Tumor Treating Fields för den här utsatta patientgruppen”, säger Ellaine Salvador på plats i Uppsala under Onkologidagarna.

Nya rön: Tumor Treating Fields kan underlätta leverans av läkemedel till hjärnan

Tumor Treating Fields kan få blod-hjärnbarriären att öppna sig tillfälligt så att läkemedel kan komma in och utöva sin effekt. – Det här öppnar för en förbättrad och mer effektiv kombinatorisk terapeutisk strategi mot glioblastom och andra CNS-tumörer, säger Dr. Ellaine Salvador vid Julius-Maximilians-Universität i Würzburg som presenterar sina resultat på Onkologidagarna i Uppsala.

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Novocure Sverige

NVCR Sweden Filial, PO Box 809
101 36 Stockholm
Sverige