Gå direkt till innehåll
Företag sparar upp till 20 procent med energilösning från Öresundskraft

Pressmeddelande -

Företag sparar upp till 20 procent med energilösning från Öresundskraft

Satsningen på ”Energilösningar” inleddes 2009 och var ett steg i att utveckla framtidens Öresundskraft. Det var också något helt nytt för kunder i form av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier som nu kunde välja en helhetslösning där fjärrvärme, el, gas och fjärrkyla kan ingå, tillsammans med ett paket av tjänster.

– Vi tror att Energilösningar blir ett naturligt val för allt fler energikunder, sade  Öresundskrafts VD Anders Östlund när konceptet lanserades 2009.

Utvecklingen har gett honom rätt. Sedan 2009 har ett 15-tal  kunder valt konceptet. Idag omfattas cirka 60.000 kvadratmeter kontors-, industri- och fastighetsyta av energilösningsavtal. Bland kunderna finns Köttmästarna, Stadsbyggnadsförvaltningen och HSB Bostadsrättsförening Vikingstrand i Helsingborg.

Energilösningar innebär i förväg överenskomna månadskostnader. Genom att mäta förbrukning, optimera tekniken, ge råd om effektiviseringar och regelbunden återkoppling till kunderna skapas energi- och miljöeffektiva lösningar. Sparpotentialen ligger typiskt på ca 15-20%. För en större förbrukare kan en sänkt driftskostnad på bara några procent innebära stora summor.

- Ju mer vi lär oss om kundernas behov och förbrukning, ju mer kan vi optimera vår egen produktion så att vi levererar just det som behövs, när det behövs. Det är till fördel för både kunderna och oss, säger Anders Östlund.

Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Patrik Hermansson, chef Energilösningar, tel 070-418 34 75
Göran Skoglund, pressansvarig, tel 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Östlund

Anders Östlund

VD Verkställande direktör, Öresundskraft 042-490 30 80

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige