Gå direkt till innehåll
Ekologiska Lantbrukarna i Try Swedish-montern på Biofach
Ekologiska Lantbrukarna i Try Swedish-montern på Biofach

Pressmeddelande -

TRE AV FYRA EKOFÖRETAG TROR PÅ ÖKAD EXPORT

Biofach i Nürnberg ­– världens största ekomässa – slog i år rekord med över 50.000 besökare och 3.800 utställare från 110 länder. Färsk statistik som presenterades på mässan visar att intresset för ekologiska livsmedel ökar både i Europa och i resten av världen. Sverige har en blygsam export av ekologisk mat och dryck, men en ny undersökning bland svenska ekoföretag visar att tre av fyra tror på ökad export.

En ny undersökning som KANTAR Sifo gjort på uppdrag av Organic Sweden och KRAV visar att 73 procent av svenska företag som producerar ekologiska livsmedel tror på ökad export. I dag uppskattas exporten av ekologiska livsmedel från Sverige uppgå till cirka 1 miljarder kronor, vilket utgör en mycket liten del av den totala svenska livsmedelsexporten på cirka 50 miljarder kronor.

Färska siffror som presenterades under Biofach bekräftar att det finns en stor potential för ökad ekoexport från Sverige. Den ekologiska marknaden i Europa fortsätter att växa och flera av de större marknaderna, däribland Frankrike har haft en tvåsiffrig tillväxttakt. Under 2018 växte Europamarknaden med nästan 8 procent och omsätter nu 40,7 miljarder euro, enligt det Schweiziska forskningsinstitutet FiBL. Många länder – inte minst vår granne Tyskland – är beroende av import för att möta efterfrågan.

– Sverige har allt att vinna på fortsatta satsningar på export av ekologiska livsmedel. Den ekologiska certifieringen tydliggör vilka mervärden produkterna har med fokus på både kvalitet och hållbarhet. Det ger i sin tur en merbetalning. Sverige behöver konkurrera på kvalitet snarare än pris när vi kliver in på nya marknader, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

I undersökningen från KANTAR Sifo uppger de svenska ekoföretagen att kvalitet och mathantverk är de mervärden som är viktigast att lyfta fram vid export. Därefter kommer miljö och hållbarhet. Dessa mervärden stärks också av KRAV-certifieringen som går längre än EU:s regelverk för ekologiskt på flera områden, exempelvis djurvälfärd och klimat.

Det ekoföretagen lyfter fram som åtgärder för att få ekoexporten att växa är resurser för att närvara på relevanta mässor och ökade satsningar på marknadsföring av svensk ekologisk mat. Annat som främjar exporten är stöd kring andra länders regelverk och hjälp med logistiska utmaningar samt att hitta rätt distributörer. 

Under Biofach har en grupp svenska ekologiska lantbrukare representerat Ekologiska Lantbrukarna i Business Swedens monter Try Swedish.

– Vi har fått flertalet konkreta intresseförfrågningar och önskningar om långsiktiga samarbeten. Sveriges ekolantbrukare är livskraftiga identitetsbärare och det svenska ekolantbruket står för hög kontrollsäkerhet och transparens. Vi skulle kunna ha en mycket starkare position på den internationella marknaden, säger Hermann Leggedör, ekologisk lantbrukare och rådgivare.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Organic Sweden är branschorganisation för alla som arbetar för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden erbjuder en unik plattform för kunskapsutbyte och erfarenhet inom ekologisk produktion och konsumtion. Vi skapar möjligheter för ekologiska livsmedelsföretag att samarbeta för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet i Sverige och internationellt.

Presskontakt

Charlotte Bladh André

Charlotte Bladh André

Presskontakt VD +46 701 88 50 19
Anton Järild

Anton Järild

Presskontakt Kommunikationsstrateg 0760506040

Organic Sweden – den ekologiska marknadens branschorganisation

Organic Sweden är branschorganisation för alla som arbetar för ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel. Organic Sweden erbjuder en unik plattform för kunskapsutbyte och erfarenhet inom ekologisk produktion och konsumtion. Vi skapar möjligheter för ekologiska livsmedelsföretag att samarbeta för att på olika sätt ta vara på det växande marknadsutrymmet i Sverige och internationellt.

Organic Sweden