Skip to main content

Tre nytänkande finalister till Utstickarpriset 2015

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2015 14:21 CEST

Utstickarpriset är instiftat av Polarbröd och uppmärksammar i år handlingskraft och nytänkande inom jordbruket. Ett hållbart jordbruk är grunden för vår framtida överlevnad och en stor utmaning för hela världen. Härmed presenteras de tre finalisterna till årets utstickarpris; Gunnar Rundgren, Min farm och Artur Granstedt. Tre nytänkare inom jordbruket som bidrar till att visa hur både teori och praktik kan skapa förändring.

- Mänskligheten övertrasserar idag flera planetära gränser, något vi vet att vi måste sluta med för att långsiktigt överleva. Det innebär att vi behöver bygga om sätten vi försörjer oss på, inte minst den livsviktiga matförsörjningen. Årets finalister är alla på sitt sätt starka förebilder när det handlar om att komma med konkreta förslag och visa på goda exempel, säger Anna Borgeryd.

Bakom Utstickarpriset står familjeföretaget Polarbröd som har anor från 1879 och idag drivs i femte generationen. Polarbröd tar stort ansvar när det gäller hållbarhet och vill vara en positiv kraft i samhället i omställningen till en uthållig försörjning. Polarbröd har kommit en bra bit mot sina hållbarhetsmål men har fortfarande ett arbete att göra. En stor utmaning är tillgången på hållbara råvaror. De flesta jordbruk är idag inte kretslopp, utan drivs med fossil energi och gruvfosfor.

- För att kunna baka ett gott bröd nu och i generationer har vi som aktörer i livsmedelsbranschen ett stort ansvar när det gäller att lyfta hållbarhetsfrågorna och verkligen diskutera hur vi tillsammans med handeln löser utmaningarna, säger Karin Bodin.

Vinnaren av Utstickarpriset koras vid en tillställning i Stockholm den 5 november och belönas med en guldtacka av 100 gram från Boliden samt pokalen Revolution som designats av det prisbelönta designteamet Rodrigo García Gonzalés, ChanYu Ding och Oluwaseyi Sosanya.

Finalister till Utstickarpriset 2015 är:

Gunnar Rundgren

Jordbrukare, konsult och författare samt en av grundarna till KRAV. Han har en bakgrund i IFOAM, den internationella federationen för ekologiskt jordbruk och är grundare till Grolink som arbetar med hållbar utveckling i utvecklingsländer. Gunnar har arbetat som jordbrukskonsult i många år åt bland annat Sida, FN, EU och Världsbanken. Författare till flera böcker med anknytning till ekologiskt jordbruk. På senare tid har han tagit strid i debatten för ett livskraftigt jordbruk byggt på de lokala förutsättningarna och den lokala marknaden.

Min Farm

Genom Min farm överräcker bonden varorna direkt till kunden. Bonden sätter själv priset och kunderna beställer sina varor över internet. På så vis kan livsmedelsproducenterna bli mindre beroende av mellanhänder för att kunna sälja sina varor, och konsumenten får enklare tillgång till bra, närproducerade råvaror och möjlighet att stifta bekantskap med producenten. Min Farm-gårdarna är småskaliga familjejordbruk med en produktion som är skonsam för djur och miljö. Företagets förhoppning är att bönderna genom Min Farm ges möjlighet att investera i en ännu mer hållbar produktion.

Artur Granstedt

Pionjär inom biodynamiskt och ekologiskt jordbruk, och startade för snart 50 år sedan grossistföretaget Biodynamiska produkter. Artur förenar akademisk forskning med lantbruksrådgivning till bönder med ekologisk inriktning. Sedan tio år verksam i och ansvarig för det EU-finansierade BERAS-projektet där åtta länder runt Östersjön ingår tillsammans med 50 forskare inom olika områden. Projektet sätter upp riktlinjer för ett ekologiskt kretsloppsbruk som minskar övergödning och närsaltförluster genom att skapa balans mellan odling och djurhållning

Juryn

Utöver Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd och VD Karin Bodin består juryn av Måns Adler, grundare av Bambuser, Maja Frankel, Skandinavienchef för Ashoka, Anders Wijkman, hållbarhetsexpert och Heidi Andersson, världsmästare och armbryterska.

Om priset

Under åren har Polarbröd hyllats för sina innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polfärsktmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det därför naturligt att premiera innovation och hållbarhet. När priset delades ut 2013 belönades bra ledarskap för hela världen. Förra året premierades en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra.

Tidigare pristagare:

2014

Priset gick till Johan Ehrenberg för att han både i ord och handling har drivit klimatfrågan i många år. Johans helhjärtade engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra.

2013

Ellen MacArthur var vinnare av 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi - mot en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes resa började på havet, som ensamseglare, där överlevnad just handlar om att kunna leva på begränsade resurser.

2012

Hur fungerar egentligen vårt penningsystem? Det är frågan som ekonomen Bernard Lietaer arkitekten och framlidne Margrit Kennedy ställde sig. 2012 fick de två systemtänkarna Utstickarpriset för sitt mod att våga sticka ut genom att ifrågasätta något så grundläggande som pengarnas funktion.

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera innovation och hållbarhet och då vann arkitekten Margrit Kennedy och ekonomen Bernard Lietaer för sitt ifrågasättande av något så grundläggande som pengarnas funktion. När priset delades ut för andra gången 2013 var temat ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. Ellen MacArthur vann 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi och en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes insikter springer ur upplevelserna som jordenruntseglare, där överlevnad just handlar om att kunna hushålla med begränsade resurser. När prisetdelades ut för tredje gången 2014 premierades en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra. Priset gick till Johan Ehrenberg för att han både i ord och handling har drivit klimatfrågan i många år.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Utstickare är en stans som skär ut brödkakor ur degen. Utstickare lämnar ett avtryck i både degen och historien.