Gå direkt till innehåll
Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

Blogginlägg -

Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen.

Viktigare än någonsin att skydda sina lungor
Covid-19 har satt folkhälsan i centrum och vi märker på vårt radonlaboratorium att intresset för att mäta radon också ökat. Fler och fler människor tänker på sin hälsa och vill veta vilka radonhalter de utsätts för och minska risken för lungcancer som en följd av höga halter. Det finns inget bevisat samband att man skulle drabbas hårdare av covid-19 om man också utsätt för höga radonhalter. Samtidigt påverkar både radon och covid-19 ett våra viktigaste organ, lungorna. Som ett centralt organ är lungorna viktiga att skydda, både från virus och förhöjda halter av den radioaktiva gasen radon.

Nya arbetsplatser i hemmet behöver mätas
Fler och fler har börjat arbeta hemifrån och det har blivit den permanenta arbetsplatsen för många arbetstagare. EU:s nya strålskyddsdirektiv ställer samtidigt krav på att ha kontroll på radonhalten som måste ligga under det nationella gränsvärdet (som normalt ligger mellan 100 Bq/m³ och 300 Bq/m³).

I vissa länder, exempelvis Sverige, är det väldigt vanligt att ha mätt radonhalten i sitt hem, dock kan det fortfarande finnas anledning att kontrollera just sin arbetsplats i hemmet. Detta eftersom hemmakontoret kan vara placerat i en del av bostaden som tidigare inte mätts. Normalt har sovrummet och vardagsrummet mätts, men inte andra utrymmen eftersom man inte räknar med att den boende spenderar mycket tid där. För att vara på säkra sidan är det således viktigt att även mäta det utrymme i bostaden där man arbetar.

Samtidigt finns det andra länder där knappt någon bostad har mätts. Istället har radonmätning endast skett på arbetsplatsen. Finland är ett sådant exempel. Där är det ännu viktigare att kontrollera radonhalten i hemmet och framförallt i hemmakontoret nu när alltfler arbetar hemifrån under längre tid.

Det måste var enkelt att själv mäta radon
I samband med pandemin har det blivit alltmer reglerat vilka man tillåter besöka arbetsplatser och vilka man släpper in i hyresfastigheter. I vissa länder som t.ex. USA har detta slagit hårt mot de professionella radonkonsulterna som jobbar med utplacering av radondosor. De släpps inte längre in för att placera ut radondosor eller samla in dem efter mätperiodens slut. Det ställer i sin tur högre krav på radonlaboratorier att utforma sin mätservice så det är lätt för slutanvändare att mäta själv. Genom en till stora delar digitaliserad process ligger Radonova i framkanten av den utvecklingen, från att beräkna antal dosor till att hantera instruktioner och rapportering. Till skillnad mot för säg fem år sedan är det nu väldigt enkelt att själv genomföra en mätning i bostaden eller på arbetsplatsen.

Anlita endast kontrollerade laboratorier
Pandemin har även satt fingret på vikten av köpa in varor av rätt kvalitet. Det finns otaliga exempel där ej godkända skyddskläder eller munskydd har köpts in. Det har till och med förekommit falsk märkning. Det riskerar självklart människors hälsa. Det är enkelt att dra en parallell till radonmätning. En felaktigt uppmätt radonhalt kan leda till att man vistas i en inomhusmiljö med förhöjda radonhalter i tron att man inte är i fara. För att försäkra sig om en korrekt mätning ska radondosor därför alltid köpas från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025. Det innebär oftast mätningen blir lite dyrare (jämfört med att använda ej ackrediterade radonlaboratorier). Å andra sidan försäkrar du dig då om att du mäter rätt, vilket är A och O. Att betala för en radonmätning som inte håller måttet är bara att kasta pengarna i sjön.

Karl Nilsson, VD, Radonova Laboratories 

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.