Gå direkt till innehåll
FOKUS: LIVSVIKTIG ARBETSMILJÖ

Nyhet -

FOKUS: LIVSVIKTIG ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Deras säkerhet är vår främsta prioritet, därför har vi arbetsmiljö högt på agendan och genomför bland annat årligen en Arbetsmiljövecka. Inget undantag i år - de risker som vi i vår bransch dagligen möter pausar inte på grund av en pandemi.

Däremot blev årets upplägg och genomförande annorlunda med rådande restriktioner och försiktighetsåtgärder, och stora delar av de utbildningarna som vi initierat har utförts av plastledningen själva på respektive projekt. Det för att minimera antal samlade personer och undvika resor.

Nollvisionen
Vår nollvision gällande betydande olyckor (med sjukskrivning som följd) är ett av våra viktigaste verksamhetsmål. Ingen ska behöva skadas på våra arbetsplatser.

Därför har vi i år fortsatt att fokusera på faktorer som leder till att vi kan hålla nollan. Det innebär bland annat att vi vill se en ökad medvetenhet om vilka risker som finns, vart dom finns och vilka förebyggande åtgärder som vi kan vidta för att undvika att en olycka inträffar. Det handlar om att ta full kontroll över vad som sker på våra arbetsplatser, ur ett säkerhetsperspektiv.

För att hålla nollan krävs också kontinuerliga dialoger med alla berörda och korrekta beteenden från dem som arbetar på plats. Både våra egna medarbetare men också alla duktiga underentreprenörer som vi samarbetar med. Pekpinnar är sällan rätt metod – utan vi uppmuntrar istället att förstärka alla de goda beteenden vi redan har.

Säkerhet – på film
Att följa satta säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen är allas ansvar. Ingen undantagen.
För att förstärka vad som gäller hos oss på RO-Gruppen har vi tagit fram en säkerhetsfilm som hade premiär på vår Arbetsmiljövecka. En instruktion för hur man ska agera, klä sig och arbeta på våra byggarbetsplatser. Ett enkelt sätt att ta till sig livsviktig information.


För mer information, kontakta:

Andreas Jaldevik, VD
andreas.jaldevik@ro-gruppen.se
Tel: 0709 – 99 83 10

Johan Alte, KMA-chef
johan.alte@ro-gruppen.se
Tel: 0766 – 43 71 23

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Andreas Jaldevik

Andreas Jaldevik

Presskontakt VD / Ägare 0709 - 99 83 10

Relaterat innehåll

Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

Med 180 medarbetare och 40 år i branschen är vi idag ett av Sveriges attraktivaste och kunddrivna byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Med huvudkontor i Borås och kontor i Göteborg och Stockholm tar vi oss an byggprojekt i hela Sverige. Koncernen omsätter över en miljard och är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fyra år i rad.

RO-Gruppen AB
Wieslanders väg 4
504 31 Borås
Sverige