Gå direkt till innehåll
Informations- och Cybersäkerhet i fokus

Pressmeddelande -

Informations- och Cybersäkerhet i fokus

Nu har SamCert börjat hjälpa företag att certifiera sig enligt ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet. Företag som arbetar medvetet och aktivt med detta inger förtroende och standarden hjälper till att koncentrera resurserna till rätt uppgifter. Arbetet ökar dessutom företagets cybersäkerhet vilket är i fokus idag.

  • Information är varje organisations viktigaste tillgång och den måste hanteras systematiskt och ansvarsfullt.
  • Genom att använda standarden ISO 27001 i arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet får organisationen vägledning i säkerhetsarbetet.
  • ISO 27001 är framförallt baserad på att identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker i företagets processer.
  • Standarden använder PDCA-modellen (Plan-Do-Check-Act) för att strukturera processer och skapa ständig förbättring.

SamCerts erfarna konsulter inom ledningssystem hjälper kunder införa ISO 27001. För att stötta kunden optimalt inom IT-säkerhetsområdet har SamCert dessutom ett samarbete med två IT-experter som är delaktiga i processen.

SamCerts ledningssystem har granskats av RISE för ISO 27001 och kan beställas av kunderna under 2020.

Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna att kontakta oss för mer information.

SamCert Teamet

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SamCert hjälper små och medelstora företag att klara och upprätthålla ISO-certifikat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001/ISO 45001) och Informationssäkerhet (ISO 27001). Genom ett unikt koncept kan företagets arbetsinsats underlättas betydligt.

Företaget finns representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Köpenhamn

Kontakter

Ann-Sofie Gustafsson

Ann-Sofie Gustafsson

Presskontakt Presskontakt Företagsledare, Projektchef 031-711 27 40

Relaterat innehåll

ISO-certifiering för små och medelstora företag

SamCert hjälper små och medelstora företag att klara och upprätthålla ISO-certifikat inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001/ISO 45001) och Informationssäkerhet (ISO 27001). Genom ett unikt koncept kan företagets arbetsinsats underlättas betydligt.

Företaget finns representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo och Köpenhamn

SamCert AB
Theres Svenssons gata 13,
417 55 Göteborg
Sverige