Gå direkt till innehåll
Rekordstort intresse för sommarens båtsportkort

Pressmeddelande -

Rekordstort intresse för sommarens båtsportkort

Intresset för att skaffa nytt sjökort inför båtsommaren är rekordstort. Mellan maj och juni månad sålde Sjöfartsverket över 7700 båtsportkort, vilket är ett nytt rekord. En av anledningarna till ökningen tros vara den pågående coronapandemin, som fått allt fler svenskar att ge sig ut på sjön.

Mellan maj och juni månad sålde Sjöfartsverket hela 7785 båtsportkort, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med samma period i fjol. Sjöfartsverkets båtsportkort är vanliga sjökort i mindre format och framtaget för landets fritidsbåtsägare. Var och ett av verkets totalt 16 olika båtsportkort täcker en viss kuststräcka och trycks på ett vattentåligt papper.

- Vi har aldrig tidigare sålt så pass många båtsportkort under en och samma månad, som vi nu gjort under maj månad. Intresset är rekordstort, inte minst för Stockholms mellersta skärgård där vi hunnit sälja slut på samtliga kort. En av förklaringarna till det ökande intresset kan vara att allt fler svenskar hittat ut på sjön under coronapandemin, eftersom det blivit mycket svårare att resa utomlands, säger Annika Kindeberg, Säljchef vid Sjöfartsverket.

Över de senaste tre åren har Sjöfartsverket sett en positivt uppåtgående trend i försäljningen av allt fler båtsportkort. En trend man från verkets sida bedömer kommer fortsätta att hålla i sig även under de resterande delarna av året.

- Att allt fler svenskar köper båtsportkort är så klart positivt, inte minst ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Har du som fritidsbåtsägare fortfarande inte hunnit uppdatera ditt befintliga båtkort, rekommenderar jag dig verkligen att göra det, säger Annika Kindeberg.


Fakta – Sjöfartsverkets populäraste båtsportkort

  1. Stockholm Mellersta 2020 (Slutsåld)
  2. Stockholm Norra 2020
  3. Västkusten Norra 2021
  4. Västkusten Södra 2021
  5. Ostkusten 2021

Källa: Sjöfartsverkets egen statistik för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30


Fakta – Sjöfartsverkets båtsportkort 2021

Sjöfartsverket ansvarar för att säkerställa tillgänglighet, framkomlighet och säkerheten ute till sjöss. Som en del inom uppdraget ingår att producera relevanta sjökort som ger ett fullgott stöd för sjöfarare att kunna navigera i svenska vatten.

För vidare information om Sjöfartsverkets båtsportkort - https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/sjokortsprodukter/kopa-sjokort2/


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige