Gå direkt till innehåll
Skånemejeriers svar på Aftonbladets reportage: ”Vår hushållsost produceras enligt gällande lagstiftning och branschens riktlinjer”

Pressmeddelande -

Skånemejeriers svar på Aftonbladets reportage: ”Vår hushållsost produceras enligt gällande lagstiftning och branschens riktlinjer”

Aftonbladet publicerade igår (måndag 21 december) en artikel med en rad påståenden kopplade till Skånemejeriers tillverkning och hantering av hushållsostar. Tidningen hävdar även att Skånemejerier vilseleder konsumenter. Artikeln är en uppföljning på ett reportage Aftonbladet publicerade i föregående vecka.

Vi förstår att många är oroliga och upprörda efter att ha tagit del av rapporteringen. Vi vill understryka att våra ostar som finns på marknaden har producerats enligt gällande lagstiftning och mejeribranschens riktlinjer och inte bara är säkra att äta utan också av högsta kvalitet. Vissa ostar kan utveckla mögel under mognadsprocessen som en avvikelse, och vi anser därför att det enligt gällande branschriktlinjer (som är framtagna av LRF Mjölk i samråd med Livsmedelsverket) är korrekt att mindre mängd mögel får tas bort innan slutlig kvalitetskontroll av produkten. Om dessa etablerade riktlinjer skulle förbjudas skulle detta få oönskade konsekvenser i form av ett stort och onödigt matsvinn.

Vi arbetar aktivt med att minimera matsvinn. Ost som inte lever upp till vår kvalitetsstandard kasseras, exempelvis ost med ytligt mögel och felaktig form, och säljs vidare för användning i andra industriprodukter. Ost som inte är ätbar, till exempel ost som hamnat på golvet eller ost från produktionshaverier, går till produktion av biogas. Annat avfall går till förbränning.

I Aftonbladets artikel påstås vidare att maskinerna för ostproduktion inte skulle vara rena och att de körs dygnet runt. Detta stämmer inte. Våra linjer används cirka 50 procent per dag och rengörs dagligen av ett externt certifierat bolag som utför detta efter produktionsslut. Rengöringen kontrolleras och om eventuella avvikelser upptäcks, äger en ny rengöring rum innan linjen åter öppnas för produktion.

Läs om hur vi bemöter Aftonbladets påståenden i ett längre inlägg på Skånemejeriers hemsida.

Ämnen


Skånemejerier grundades 1964 och har sedan dess värnat om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls som erbjuder ett brett sortiment av b.la. dryckesmjölk, ost, kvarg och fruktdrycker. Skånemejerier har fyra produktionsanläggningar och sysselsätter drygt 700 medarbetare. Cirka 315 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Sedan 2012 är Skånemejerier en del av Groupe Lactalis och omsätter 2019 ca 4,4 mdkr.

Läs mer på https://foretag.skanemejerier.se eller följ oss på LinkedIn.

Presskontakt

Anette Gregow

Anette Gregow

Presskontakt Communications Director 0703-52 98 97

Relaterat innehåll

Om Skånemejerier

Skånemejerier värnar om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Lindahls, Åsens Lantmjölk, Président och Galbani.
Skånemejerier sysselsätter drygt 700 medarbetare direkt och många fler i vår närhet. Närmare 330 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier.

Skånemejerier
Boplatsgatan 6
213 76 Malmö
Sweden