Gå direkt till innehåll
Livsmedelsakademin informerade om måltidsglädje under Almedalsveckan

Pressmeddelande -

Livsmedelsakademin informerade om måltidsglädje under Almedalsveckan

Människor i äldreomsorgen, patienter på sjukhus och barn i skolan.  Alla har de ett gemensamt – de ska äta och de bestämmer inte själv över sin måltid. Hur kan vi ändra på detta och göra den offentliga måltiden till dagens viktigaste och mest trivsamma stund?

Det var anslaget när Region Skåne under parollen ”Skånska innovationer i praktiken” bjöd in intresserade politiker, kommunala och regionala tjänstemän och media från hela Sverige för att lyssna på deras samarbete med Livsmedelsakademin kring projektet måltidsglädje på sjukhus som nu arbetas med vid sjukhusköket i Trelleborg.

Platsen var Öresundshuset där skånska intressen presenterades under hela Almedalsveckan.

Skånes Livsmedelsakademis VD Lotta Törner och kocknestorn, bland mycket annat grundare av Petri Pumpa, Thomas Drejing berättade om Livsmedelsakademins verksamhet i allmänhet och arbetet med Måltidsglädje i äldreomsorgen och på sjukhus i synnerhet.

Pia Kinnhult, Ordförande i regionsstyrelsen (m) och Katarina Erlingson, regionråd (C) i Region Skåne och  1:e vice ordförande i regionstyrelsen deltog också i paneldiskussionen som leddes av Björn Lagnevik, Näringsliv Skåne.

– Att få presentera våra projekt inom området Måltidsglädje för en bredare politisk publik känns bra, konstaterar Livsmedelsakademins VD Lotta Törner.

Vi har som ambition att bygga reproducerbara modeller för både Måltidsglädje inom äldreomsorgen och sjukhusmaten, definiera hur bra måltider i de miljöerna ser ut. Det arbetet går sedan att applicera på andra kommuner, andra regioner. Och intresset är stort. Det tycker jag att vi fick bevis för under Almedalsveckan.

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi. Tel: 070-580 59 09.
E-post: lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Mikael Byström, Kommunikationsansvarig, Skånes Livsmedelsakademi.
Tel: 0708-552169. E-post. mikael.bystrom@livsmedelsakademin.se

Se även www.livsmedelsakademin.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Kontakter

Sara Fredström

Sara Fredström

Presskontakt Kommunikationschef 079-304 0697
Ingrid Landgren

Ingrid Landgren

Presskontakt T.f. vd 070-542 80 55

För en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra partner och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Livsmedelsakademin
Mobilvägen 10
22362 LUND
Sweden