Gå direkt till innehåll
Staffan Hansén, vd SPP
Staffan Hansén, vd SPP

Pressmeddelande -

SPP lanserar Sveriges första verktyg för att visa tjänstepensionens klimatavtryck

Från och med idag kommer SPPs företagskunder att kunna se klimatavtrycket för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder. "Ditt klimatavtryck" visar även hur företagets sparande står sig mot jämförbart sparande utan hållbarhetskrav.

Med "Ditt klimatavtryck" får företaget ett helt nytt verktyg för sitt hållbarhetsarbete. 

– Alla SPPs enkla, prisvärda och hållbara fonder är helt fossilfria, vilket borgar för ett lägre klimatavtryck än sparande i fonder utan stringenta hållbarhetskrav. Företaget får ett kvitto på att dess val av pensionsleverantör verkligen gör skillnad, vilket ger en reell effekt på deras hållbarhetsarbete, säger Staffan Hansén, vd SPP, och fortsätter: 

– Ditt klimatavtryck visar konkret hur företagets samlade tjänstepensionssparande står sig, och kan användas i såväl företagets employer branding som hållbarhets- och årsredovisningen. Svenska företag betalar in ca 500 miljoner kronor till tjänstepensionen varje dag, så det är en stor källa till påverkan vi pratar om.

Klimatavtrycket beräknas i nuläget på de fonder i SPPs fondutbud där det idag finns tillgängliga koldioxiddata.

– Idag kan vi leverera koldioxiddata för SPPs egna aktie- och räntefonder. Vi arbetar även för att få in data från våra externt förvaltade fonder och för tillgångsslagen i vår traditionellt förvaltade portfölj, Sparande med garanti, kommenterar Staffan Hansén.

Enligt en ny rapport från DNB anser sju av tio svenska börsbolag att investerare idag spelar en nyckelroll för att driva det interna hållbarhetsarbetet framåt. En bild som Staffan Hansén delar.

– Vår ambition som pensionsbolag är att styra kapital mot bolag som ser Parisavtalet och Agenda 2030 som viktiga ledstjärnor för en framtidsorienterad affärsutveckling. Det är vår övertygelse att det är dessa bolag som kommer leverera mest värde åt våra kunder, både ur ett miljömässigt och finansiellt perspektiv.

*Koldioxidavtrycket beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendationer. Det visar spararens exponering mot koldioxidintensiva företag i SPPs fonder jämfört med exponeringen om sparandet istället låg i respektive fonds index. Koldioxidavtrycket är ett intensitetsmått och mäts som ett portföljbolags utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Detta värde multipliceras med procentandelen av fonden som är investerad i portföljbolaget och vägs sedan samman för alla portföljbolag i fonden. Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på www.spp.se/koldioxidavtryck

Ämnen


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden