Gå direkt till innehåll
​Storföretag negativa till Trumps första två år

Pressmeddelande -

​Storföretag negativa till Trumps första två år

Stockholms Handelskammare har frågat några av Sveriges största företag om synen på Donald Trumps två första år som amerikansk president.

Företagens slutsats är att det svenska näringslivet påverkas negativt och det finns en oro för framtida handelskrig.

De företag som svarat på Stockholms Handelskammares enkät sysselsätter tillsammans 300 000 människor och omsätter 700 miljarder kronor.

På frågan om man uppfattar att andra företag i näringslivet har eller kommer att påverkas negativt av USA:s handelskonflikter blir medelvärdet för svaren 4,05 på en skala där 1 innebär ”ingenting alls” och 5 innebär ”jättemycket”.

- Det är tydligt att företagen är bekymrade över Trumps agerande som riskerar att skapa fullskaligt handelskrig. Konflikter som leder till handelshinder slänger grus i företagens maskineri. Detta är särskilt problematiskt för Sverige och huvudstadsregionen nu när konjunkturen vänder nedåt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Gällande risken för att handelskonflikten eskalerar ytterligare ger svaren ett medelvärde på 3,7 på den femgradiga skalan.

- Företagen är oroade för att Trump förvärrar handelskonflikterna och försvårar för företagen att göra affärer. Det är viktigt att den nya svenska regeringen står upp för frihandeln men samtidigt fokus ligga på regeringen agerar för att förbättra Sveriges konkurrenskraft genom modiga reformer på hemmaplan. Bostadsmarknaden behöver förbättras i grunden, det behövs smarta investeringar i infrastruktur och kompetenskrisen behöver lösas, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare har tillfrågat 60 av sina största medlemsföretag. Totalt svarade 19 företag (svarsfrekvens: 31 procent).

Ämnen

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden