Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kolonimuseum får pris för ett myller av liv

Eriksdalslundens Kolonimuseum i Stockholm får Studiefrämjandets Ugglestipendium 2021, ett pris för framsynt folk­bildning inom natur­- och miljöområdet.

Museet visar hur koloniträdgårdar bidrar till biologisk mångfald i storstaden. Och inte minst hur trädgårdsintresserade kan bidra till en ökad mångfald av insekter, svampar, fåglar, djur och växter.

- Museets byggnad finns med på kartor från 1923, då var det en redskapsbod. Under åren som gått har den använts till lite av varje. Sommaren 2013 när målade vi om stugan fick vi idén att skapa ett museum. Under vinterhalvåret byggde vi vår permanenta utställning om Eriksdalslundens historia och dess närområde. Sommaren 2014 öppnade vi Sveriges minsta kolonimuseum – stugan håller samma mått som övriga kolonistugor här, endast 14 kvm, berättar Elisabeth Fransson, kolonist och en av skaparna av Eriksdalslundens kolonimuseum.

Eriksdalslundens koloniområde har funnits sedan 1906. Kvinnosakskvinnorna Anna Lindhagen och Anna Åbergsson la då grunden till ett av Stockholms första koloniområden. Deras tanke var att stadens arbetare skullefå leva lite lantliv och dryga ut sin försörjning genom att odla. Under de kristider, krig och arbetslöshet som rådde under 1900-talet första hälft gav odlingarna mat till många. Enbart under 1917 skördade Stockholms koloniodlare 870 000 kilo potatis. Det och mycket till går det att läsa om i museets permanenta utställning.

- Sedan några år tillbaka har vi också kompletterat med olika miniutställningar varje år, de har handlat om vikten av solitärbin och andra pollinerare, vad man odlar och hur man skapar en bra kompost. Vi har också visat hur våra stugor har förändrats över tid. Vår senaste utställning är ”Ett myller av liv” om biologisk mångfald och hur vi odlare kan bidra till ett fungerande livsviktigt ekosystem, säger Elisabeth Fransson.

- Ugglestipendiet, de 50 000 kronorna, kommer att bidra till ännu fler utställningar. Kanske kommer nästa utställning handla om vad en miljödiplomerad kolonilott är. Vi arbetar tillsammans med Studiefrämjandet för miljödiplomering av vår förening och vi hoppas med detta sprida nyttan med koloniområden även utanför vår egen kolonivärld, säger Elisabeth Fransson.

Studiefrämjandets motivering till valet av Ugglestipendiat
”En verksamhet som ligger i tiden och tillhör vår senast tillkomna medlemsorganisation, Koloniträdgårdsförbundet. I samverkan med Studiefrämjandet ger muséet utställningar som bland annat fokuserar på biologisk mångfald och därmed ökar kunskapen om denna viktiga fråga för en bred publik. Genom att utse Kolonimuseet i Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening till 2021 års mottagare av Ugglestipendiet kan Studiefrämjandet bidra till att muséet fortsatt kan utveckla sin verksamhet och hålla utställningar med ekologiska förtecken”

Koloniträdgårdarnas bidrag till hållbara städer
Koloniträdgårdar är en viktig pusselbit när städerna ska bli hållbara. Koloniområden fungerar som gröna lungor i staden, växtligheten ger syre och svalka. Eriksdalslundens koloniområde är i sig en plats för mångfald. Trots läget mitt i staden har många arter noterats till exempel bäver, duvhök och 31 olika arter av bin och humlor.

Det finns också visioner om att öka städernas självförsörjning eftersom stora inflyttningen till världens städer skapar försörjningsproblem och belastar miljön kolossalt, bland annat genom de enorma transporterna av livsmedel från land till stad. Eriksdalslundens kolonimuseum har mycket att lära sina besökare.

Museet har just nu stängt men hoppas på att öppna igen i augusti och visar då utställningen ”Ett myller av liv” tillsammans med den permanenta utställningen.

Ugglestipendiet
Studiefrämjandets Ugglestipendium inrättades 1985 för en framsynt folk­bildningsinsats inom natur­- och miljöområdet. Stipendiet delas ut vart annat år i samband med Studiefrämjandets förbundsstämma. 2021 års stipendium överlämnades till Eriksdalslundens kolonimuseum under söndagen den 30 maj 2021. 

Kontaktpersoner
Elisabeth Fransson, Eriksdalslundens kolonimuseum mobil: 070-884 80 90
Anders Wigren, Studiefrämjandet, 08-545 707 33

Några tidigare stipendiater:

 • 2019: Anders Wirdheim, ornitolog och aktiv i Birdlife Sverige.
  Se pressmeddelande
 • 2017:  Helene Tivemark, som gjorde filmen "Jag är jägare" och Fältbiologernas ungdomsläger "Utsikt framtiden"
  Se pressmeddelande.
 • 2015: Svenska Turistföreningens verksamhet Tillsammans och Falkenbergs Ornitologiska förening.
  Se pressmeddelande
 • 2013: Anders Persson och konceptet Framtidsveckan, Sara Wennerqvist och det pedagogiska materialet ”Vilda lådan", Kent-Ove Hvass bla för innovationen Tranans dag.
  Se pressmeddelande.
 • 2011: Vojmåns vänner för restaureringar av vattendrag och naturguiden Ingvar Fredriksson
  Se pressmeddelande
 • 2009: Ekocentrum och Fältstationen Rördrommen
  Se pressmeddelande

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. Varje år samlas över 200 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser. Vi har en särskild inriktning på om natur, djur, miljö och kultur.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Vi arbetar med hållbarhet som ledstjärna och är en plattform för samtal om hur vi skapar bästa möjliga värld för oss och kommande generationer. 

Kontakter

Åsa Wrenfelt

Åsa Wrenfelt

Presskontakt Kommunikatör 070-399 87 52

Studiefrämjandet - ny kunskap, nya upplevelser

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Studiefrämjandets verksamhet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och kultur - framför allt ungdomskultur.

Vi har över 50 års erfarenhet och erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.