Gå direkt till innehåll

Kategorier: barnmedicin

Kees-Jan Pronk, överläkare inom barnonkologin på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, samordnar projektet Chip-AML22 tillsammans med Elise Witthoff, projektkoordinator på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet.

Barn med leukemi ska få tillgång till likvärdig behandling – europeiskt projekt samordnas av Skånes universitetssjukhus

Alla barn i Europa med akut myeloisk leukemi ska få tillgång till likvärdig behandling. Det är målet med ett EU-finansierat projekt inom sjukvården, som koordineras av Skånes universitetssjukhus. “Vi vill kunna erbjuda alla barn den typ av behandling som vi verkligen tror på”, säger Kees-Jan Pronk, överläkare inom barnonkologin på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

Sabine Arve-Butler och Elisabet Berthold är med sina avhandlingar de första att disputera inom barnreumatologi vid Lunds universitet.

Nära samarbete mellan forskning och sjukvård ger nya kunskaper om barnreumatologiska sjukdomar

Varje år får cirka 30 skånska barn diagnosen juvenil idiopatisk artrit (JIA), mer känd som barnreumatism. Orsaken till sjukdomen är än så länge okänd och det finns fortfarande lite kunskap om hur det går senare i livet för de som drabbas. Men forskare på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet söker svar på frågorna, bland annat i två aktuella avhandlingar.

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden