Gå direkt till innehåll

Kategorier: hjärttransplantation

Johan Nilsson, thoraxkirurg, och Victoria Jernryd, perfusionist på thoraxavdelning operation på Skånes universitetssjukhus.

Så utvecklades hjärtboxen som användes vid transplantation av ett grishjärta

– Hjärtboxen kan skapa helt nya möjligheter för patienter i väntan på hjärttransplantation, säger Johan Nilsson, thoraxkirurg vid Skånes universitetssjukhus, som forskar på den specialbyggda box som nyligen används i samband med den unika transplantationen av ett grishjärta i USA. Det här är historien om hur boxen utvecklades – och vad den kan komma att innebära för framtidens hjärtpatienter.

Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus.

Miljoner till forskning för att bättre ta hand om donerade hjärtan

​Johan Nilsson, thoraxkirurg på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, får tillsammans med sin forskargrupp ett anslag på cirka 16 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna ska användas till den fortsatta forskningen om en ny metod som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator under betydligt längre tid än vad som hittills varit möjligt.

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden