Gå direkt till innehåll

Kategorier: infektionssjukdomar

Intensivvårdssjuksköterska Helena Ageland (till höger) och undersköterska Patrick Alp Greko jobbar med covidpatienter på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Covidpatienterna är allt yngre och vårdas kortare tid på sjukhus

I takt med att smittspridningen av covid-19 åter tagit fart i och med virusvarianten omikron har allt fler patienter behövt sjukhusvård. Men de vårdas kortare tid och är yngre än föregående år. – Patienterna nu har som regel färre bakomliggande riskfaktorer och har i genomsnitt lägre ålder, vilket gör att de ofta inte behöver vård lika länge som patienterna för ett år sedan, säger Fredrik Månsson

Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Omikron ställer covidforskning på ända: ”Sjukdomen är snabbare än vetenskapen”

I snart två år har forskare världen över kämpat för att hänga med i de snabba förändringar som covid-19 inneburit. Med omikron har viruset till stor del bytt skepnad – och det ändrar förutsättningarna för covidforskningen, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.
– Vi har en pågående vaccinationsstudie där vi behövt ta ett omt

Skyddseffekten efter två doser av Pfizers vaccin mot covid-19 är god. Det visar de första resultaten av Region Skånes vaccinationsuppföljningsstudie COVERS.

Ny studie: Hög skyddseffekt en vecka efter andra dosen med Pfizers vaccin

Skyddseffekten efter två doser av Pfizers vaccin mot covid-19 är god. Det visar de första resultaten av Region Skånes vaccinationsuppföljningsstudie COVERS (Covid-Vaccination Effectiveness, Risk and Safety Study), en stor studie som genomförs i Skåne. Inom ramarna för COVERS kommer de olika covidvaccinens effektivitet och biverkningar följas upp.
Forskarna har så här långt hunnit tittat på sky

Gisela Lilja, arbetsterapeut på Skånes universitetssjukhus, är en av de ansvariga för studien Swecrit covid-19, som bland annat undersöker tillfrisknandet hos covid-patienter som intensivvårdats.

Ny studie om tillfrisknande och behov av rehabilitering hos covid-19-patienter

Hur ser tillfrisknandet ut för patienter som fått intensivvård för covid-19? Det ska en ny studie ta reda på genom att samla in blodprov från covid-19-patienter på Skånes intensivvårdsavdelningar, samt följa patienterna efter att de skrivits ut. Studien genomförs på flera sjukhus i Region Skåne, och leds av Skånes universitetssjukhus.
Blodproven som tas på intensivvårdspatienter med covid-19 sa

Visa mer

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden