Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälsa, sjukvård, läkemedel

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård oc

Socialnämnden anmäler enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård oc

Anmälan gäller en händelse som rör bristfällig hantering av hemvårdens framtagna rutiner för när vårdtagare larmar via trygghetslarm. Det inträffade bedöms utifrån de identifierade bristerna och utifrån konsekvenserna som händelsen fick, vara ett allvarligt missförhållande enligt bestämmelserna om lex Sarah och därför rapporteras händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialnämnden anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Socialnämnden anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Den anmälda händelsen handlar om en patient som var drabbad av kritisk benischemi, vilket är den allvarligaste formen av benartärsjukdom med kritiskt låg blodtillförsel till benet och foten så att sår och värk uppkommer.
Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som risk för allvarlig vårdskada enligt anmälningsskyldigheten Lex Maria.
Händelseförlopp och identifierade

Visa mer

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden