Gå direkt till innehåll
St1s nya bioraffinaderi. Foto: St1 Pressbild
St1s nya bioraffinaderi. Foto: St1 Pressbild

Pressmeddelande -

Nytt rekord för produktionskapacitet inom biodrivmedel

Sänkningen av reduktionsplikten som infördes den 1 januari 2024 beräknas minska efterfrågan av biodrivmedel för vägtransporter i Sverige med cirka 1,6 miljoner kubikmeter under 2024. Men samtidigt ökar kapaciteten att producera biodrivmedel i Sverige från 1,1 till 2,3 miljoner kubikmeter när två nya stora anläggningar tas i drift.

Bakom de två nya anläggningarna står St1 och SCA i Göteborg (250 000 kubikmeter ) samt Preem i Lysekil (1 miljon kubikmeter). Sedan tidigare finns 13 produktionsanläggningar för flytande biodrivmedel i drift med en kapacitet på sammanlagt 1,1 miljoner kubikmeter.

Nytt rekord

Den sammanlagda kapaciteten på 2,3 miljoner kubikmeter innebär nytt rekord för produktionskapacitet av biodrivmedel i Sverige. Det finns ytterligare ett 20-tal planerade anläggningar för biodrivmedel med en kapacitet på cirka 4,8 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Det visar resultatet av en studie av anläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige som tidningen Bioenergi har genomfört i april 2024.

Minskad risk

Hur kommer det sig att nya anläggningar för produktion av biodrivmedel startas samtidigt som efterfrågan minskar? Förklaringen är dels att investeringsbesluten för de nya anläggningarna togs för flera år sedan, när de politiska villkoren verkade stabila och såg ut att gynna biodrivmedel för vägtrafik, men nu har den politiska inriktningen svängt år andra hållet. Dels har en av aktörerna minskat investeringsrisken genom att tillverka biodrivmedel både för vägtrafik och flygtrafik.

Långsammare utbyggnad

Flera företag har flyttat fram sina tidplaner för nya projekt för biodrivmedel i vägtrafik. Ett exempel är Preem som i höstas tog ett inriktningsbeslut att investera i ytterligare i stor anläggning med kapacitet på cirka 1 miljon kubikmeter biodrivmedel, med planerad start 2027. Men Preem har också flyttat fram målet att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år från 2030 till 2035. Även Colabit har flyttat fram starten av en ny stor anläggning två år till 2027.

Ökat intresse för sjöfart, flyg och kemi

Samtidigt som drivkraften att investera i produktion för vägtransport minskat, finns ett ökat intresse för att investera i anläggningar för biodrivmedel till sjöfart, flygtrafik eller som råvara i industriella processer. I Bioenergitidningens lista är knappt en tredjedel av de planerade projektet av denna sort. De planerar för att producera e-bränslen av elbaserad vätgas samt infångad biogen koldioxid, ofta hämtad från rökgaserna i skorstenen på ett biokraftvärmeverk.

– Den kraftiga förändringen i den politiska inriktningen, med sänkt reduktionsplikt för drivmedel till vägtransport och oklarhet kring vilka regler som ska gälla efter 2027, skapar osäkerhet och ändrat fokus bland investerare. Det försenar investeringar i produktion av biodrivmedel för vägtrafik och flyttar fokus till andra marknader som sjöfart, luftfart samt processindustri, konstaterar Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Mer info: Länk till artikel på Bioenergitidningen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Vi har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. Svebio grundades 1980. www.svebio.se

Kontakter

Anna Törner

Anna Törner

Presskontakt VD 070-298 69 36
Anders Haaker

Anders Haaker

Presskontakt Chefredaktör Bioenergi 08-441 70 95

Vi vill öka användningen av bioenergi

Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett hållbart och ekonomiskt klokt sätt. Vi är en samlad kraft för företag och privatpersoner som tror på förnybar energi, företag och fri marknadsekonomi. Som medlem i Svebio blir du en del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att utveckla bioenergin.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
Kammargatan 22
111 40 Stockholm