Gå direkt till innehåll
Kokta ägghalvor vid salladsbuffén är ett uppskattat komplement som ger energi, protein och vitaminer och håller eleverna mätta längre.
Kokta ägghalvor vid salladsbuffén är ett uppskattat komplement som ger energi, protein och vitaminer och håller eleverna mätta längre.

Pressmeddelande -

Svenska ägg berikar skolmaten

Svenska ägg matchar kostchefernas önskemål kring skolmatens viktigaste egenskaper: Gott, näringsriktigt, svenskt ursprungsland och prisvärt.

LRF Mjölk genomförde i höstas (september/oktober 2023) en undersökning kring skolmat och skolmjölk bland kommunernas kostchefer. Totalt medverkade 224 av landets 290 kommuner.

Enligt kostcheferna är de viktigaste egenskaperna hos skolmaten att den är god, näringsriktig, svenskt ursprung och prisvärd. Att skolmaten ska vara svensk och närproducerad är de egenskaper som ökat mest i betydelse sedan föregående skolmatsundersökningar.

Svenska ägg har alla de egenskaper som krävs för att matcha kostchefernas önskemål. Svenska ägg är goda, näringsrika, prisvärda och producerade i Sverige.

Svenska mervärden
Svensk äggproduktion har stark koppling till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Tydliga mervärden för de svenska äggen är minimal användning av antibiotika, salmonellafrihet, en hög andel frigående värphöns samt uppfödning enligt svenska djurskyddsregler och äggbranschens egna kontrollprogram. Svensk äggproduktion är viktig för vår livsmedelsförsörjning och bidrar till arbetstillfällen i Sverige. Det finns också en tydlig målsättning i Sveriges nationella livsmedelsstrategi att produktionen av svenska livsmedel ska öka.

Använd Från Sverige-märkningen som verifikat
Från Sverige-märkningen kan användas som verifikat vid offentlig upphandling av kött och mejeri i nivå med svensk lagstiftning. Från Sverige-märkningen betyder att äggen kommer från svenska hönor och äggen även är förpackade och kontrollerade i Sverige.

Tips!

Servera kokta ägghalvor vid salladsbuffén! Det är ett uppskattat komplement som ger energi, protein och vitaminer och håller eleverna mätta längre. Låt svenska ägg bli en naturlig del av skolmaten!

Ämnen


Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg. 

Välkommen till Svenska Ägg!

Svenska Ägg är den svenska äggnäringens branschorganisation. Våra medlemsföretag är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag – alla med målet att producera goda, nyttiga och säkra ägg.

Svenska Ägg
Klustervägen 13
58576 Vreta Kloster