Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Åtta miljoner till ny forskning på CBM

Biologisk mångfald är inte längre en angelägenhet bara för biologer. Nu satsar Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet gemensamt åtta miljoner kronor på ny tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald, där samhällsvetenskap och humaniora får en nyckelroll.

- Det har länge varit uppenbart att frågor om biologisk mångfald inte är något som naturvetenskapen kan lösa på egen hand, det är alldeles för komplext och hänger ihop med mänskliga beteenden och våra samhällssystem. I Sverige är den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen om biologisk mångfald ännu förhållandevis outvecklad, säger Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) där forskningen ska bedrivas.

CBM planerar nu för tre nya forskningsinriktningar. Den första handlar om historisk ekologi, där historiker och biologer tillsammans tolkar gamla spår av människor i naturen. Resultaten kan på ett helt nytt sätt förklara samspelet mellan människa och natur och hur dagens biologiska mångfald har uppstått. De väntas också ge bättre förståelse för hur den biologiska mångfalden bör skötas idag.

Ett annat fält är den lokala traditionella, eller tysta kunskapen om biologisk mångfald, som har dokumenterats av CBM i det nationella programmet Naptek. Enligt mångfaldskonventionen är sådan kunskap central för mångfaldens bevarande, men i Sverige är den ännu förbisedd. Metodforskning, begreppsanalys och etiska studier på det insamlade materialet är några aktuella forskningsprojekt.

Även politiken och hur den genomförs läggs under forskningsluppen. EU:s miljöpolitik, fysisk planering och hantering av främmande arter är ibland känsliga frågor med direkt koppling till biologisk mångfald.

- Till att börja med knyter vi till oss samhällsvetare och humanister med erfarenhet som passar forskning på biologisk mångfald. På sikt kommer det här samarbetet att behöva omfatta såväl jurister som statsvetare och sociologer. Själva vårt användande av biologisk mångfald handlar mycket mer om attityder och beteenden än om biologi, säger Tuija Hilding-Rydevik.

Mer information: Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare CBM
Tel. 018-67 27 68, 070-363 00 59
E-post: Tuija.Hilding-Rydevik@slu.se

_______________________

CBM är en nationell centrumbildning med uppgift att initiera och bedriva forskning om biologisk mångfald för att stödja Sveriges genomförande av mångfaldskonventionen.

www.cbm.slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.