Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Djuromsorg i fokus på Stenhammardag

Djuromsorg för en hållbar utveckling är temat för Stenhammardagen 2010 som hålls måndagen 7 juni vid Stenhammars godsförvaltning utanför Flen.

En djurhållning som uppfyller högt ställda krav på god djuromsorg är en viktig fråga för svenskt lantbruk och för konsumenterna. Sverige har en av de strängaste djurskyddslagarna i världen.

Det har funnits ett stort förtroende hos konsumenterna för bonden och den svenska djurhållningen. Med minskad kunskap om dagens djurhållning samt rapportering i media om fall av vanvård sjunker konsumenternas förtroende.

Under Stenhammardagen diskuteras olika aspekter på djuromsorg. HMK Carl XVI Gustaf, som är värd för dagen, delar med sig av sina egna reflektioner över dagens ämne.

Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, informerar om universitetets nya satsningar när det gäller utbildning och forskning om djurens välfärd.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson ger under dagen sin syn på svenskt djurskydd och universitetslektor Helena Röcklinsberg från Lunds universitet tar upp etiska aspekter på relationen mellan djur och människa.

Eftermiddagens exkursion runt på Stenhammars marker visar de biologiska avtrycken av djuren i hagen.

Programmet för Stenhammardagen inleds kl 09.30, samling vid ladugården på Stenhammars godsförvaltning, strax utanför Flen (riksväg 55 mot Katrineholm). Skyltar visar infartsvägen. Dagen avslutas cirka 16.00.

PROGRAM STENHAMMARDAGEN 2010

10.00   Välkommen  - HMK Carl XVI Gustaf och Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU

10.20   Så arbetar media – Christina Jutterström, tidigare vd SVT

11.15   Djuromsorg med många hänsyn – Lennart E Bengtsson, vd Wapnö AB i Halland

11.45   Djuren i transport och slakt – Åke Rutegård, vd Kött- och charkföretagen

12.15   Lunch i det gröna - samt reflektioner över svenskt djurskydd av jordbruksminister Eskil Erlandsson.

13.15   Exkursion på Stenhammars marker

15.45   Sammanfattande reflektioner – Rune Andersson, professor SLU

16.00   Avslutning vid stallet med enkel förtäring

Representanter för media är välkomna till Stenhammardagen 2010.

Ackreditering krävs och journalister ombeds anmäla sig senast 4 juni till Carin Wrange, pressansvarig vid SLU, carin.wrange@adm.slu.se 070-247 84 22, vänligen skicka e-post med namn, titel och uppdragsgivare.

FAKTA:

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete där forskning och praktisk tillämpning inom den betesbaserade nötköttproduktionen möts.

Samarbetet består i att forskare och studenter genomför olika studier direkt i produktionen på Stenhammar. Universitetet erbjuds här tillgång till fältstudier under praktiska förhållanden som genererar kunskap för hela lantbruksnäringen samtidigt som underlag erhålls för beslut om investeringar och justeringar i gårdens drift.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.